I-ПЛАТФОРМА

Вхід до І-платформи    (UA)  https://iplatforma-ogu.utg.ua/start 

                                       (EN)   https://iplatforma-ogu.utg.ua/start_en

 

Замовник послуг зберігання зобов’язується дотримуватись принципу добросовісності у реалізації своїх прав як користувача І-платформи та надає необхідні документи для отримання доступу до І-платформи оператора газосховищ.

 

 1. Отримання доступу до І-платформи оператора газосховищ та реєстрація уповноважених осіб :
 • Замовник послуг зберігання, який має намір набути статус користувача І- платформи, надає оператору газосховищ оригінал повідомлення на створення (видалення або коригування) облікового запису уповноважених осіб користувача І-платформи.
  (Зразок повідомлення)

 • До повідомлення додаються письмові довіреності на кожну уповноважену особу, що набувають право доступу до І-платформи від імені користувача платформи.
  (Додаток 1)

 

 • Крім того, користувач І-платформи надає оператору газосховищ довіреності на осіб, які мають право підпису документів, що подаються через І-платформу від імені користувача платформи.
  (Додаток 2)

 

 • Замовники послуг, які отримують доступ до І-платформи в особі безпосереднього керівника, повинні надати оператору газосховищ відповідне повідомлення, в якому наводиться зразок особистого підпису та зазначається серійний номер електронного цифрового підпису такої особи (ЕЦП).
  (Додаток 3)

 

Після отримання повідомлення та інших додатків, оператор газосховищ створює облікові записи уповноважених осіб користувача І-платформи і надсилає на електронну адресу уповноваженої особи користувача платформи, зазначену в повідомленні, логін та початковий пароль (особистий закритий ключ). Уповноважена особа користувача І-платформи, зобов’язана в строк не пізніше 3-х робочих днів здійснити перший вхід до платформи при якому змінити початковий пароль (особистий закритий ключ).

 

 1. Повноваження та відповідальність користувача І-платформи.

В разі виявлення аномальної активності користувача І-платформи (запуск трансакцій, не передбачених інструкціями користувачів, наявність системних помилок у користувача)  оператор газосховищ блокує обліковий запис. Для відновлення роботи користувача, замовнику послуг зберігання потрібно надіслати лист-прохання оператору газосховищ та вказати причину такої аномальної активності. Оформлюється на бланку користувача платформи (за наявності).

 

      3.  Застереження щодо дотримання користувачем І-платформи правил конфіденційності

 

Кожний користувач  І-платформи та уповноважені особи користувача платформи зобов’язані:

 • зберігати свій особистий закритий ключ у таємниці таким чином, щоб ніхто інший не міг отримати доступ до ключа;
 • використовувати свій особистий закритий ключ та електронну реєстрацію виключно в інтересах користувача та відповідно до правил користування І-платформою;
 • інформувати оператора газосховищ про доступ сторонніх осіб до інформації про її особистий закритий ключ та її розголошення (у зв’язку з чим оператор газосховищ за зверненням користувача платформи блокує особистий ключ до подальшої його зміни).

Усі прямі та/або непрямі збитки, пов’язані з доступом до інформації про особистий ключ сторонніх осіб та її розголошенням та завдані з моменту отримання доступу сторонніх осіб до інформації про особистий ключ та її розголошення і до моменту інформування про це оператора газосховищ, покладаються виключно на користувача платформи, з вини якого відбувся доступ до інформації сторонніх осіб.

Відповідальність за своєчасність, повноту і достовірність інформації, що надається/вноситься уповноваженими особами користувача платформи, несе користувач платформи.

 

Оформлення повідомлень/довіреностей на платформу газосховищ:

e-mail: front-office@utg.ua, тел.: +38 (044) 461-28-17.

 

З питань стосовно ЕЦП:

тел.: +38 (044) 461-23-71.

 

Технічна підтримка користувачів Інформаційної платформи газосховищ: 

e-mail: iplatforma-psg@utg.ua, тел.: +38 (044) 298-81-51 

Години роботи:  Пн. – Пт., 08:30 – 16:00.