I-ПЛАТФОРМА

Вхід до І-платформи    (UA)  https://iplatforma-ogu.utg.ua/start 

                                       (EN)   https://iplatforma-ogu.utg.ua/start_en

 

 1. Отримання доступу до І-платформи та електронна реєстрація уповноважених осіб
 • Замовник послуг зберігання, який має намір набути статусу користувача І- платформи, надає оператору газосховищ повідомлення на створення облікового запису уповноважених осіб користувача І-платформи. Оформлюється за наявності на бланку користувача платформи)
  (Зразок повідомлення)

 

 • До повідомлення додаються письмові довіреності на кожну уповноважену особу, що набувають право доступу до І-платформи від імені користувача платформи.
  (Додаток 1)

 

 • Крім того, користувач І-платформи надає оператору газосховищ довіреності на осіб, які мають право підпису документів, що подаються через І-платформу від імені користувача платформи.
  (Додаток 2)

 

 • Замовники послуг, які отримують доступ до І-платформи в особі безпосереднього керівника, повинні надати оператору газосховищ відповідне повідомлення, в якому наводиться зразок особистого підпису та зазначається серійний номер електронного цифрового підпису такої особи (ЕЦП).
  (Додаток 3)

 

 • У разі необхідності здійснити коригування облікового запису уповноважених осіб чи видалення облікового запису уповноважених осіб користувач І-платформи надає оператору газосховищ повідомлення
  (Зразок повідомлення)

 

Після отримання повідомлення та інших додатків, оператор газосховищ створює облікові записи уповноважених осіб користувача І-платформи і надсилає на електронну адресу уповноваженої особи користувача платформи, зазначену в повідомленні, логін та початковий пароль (особистий закритий ключ). Уповноважена особа користувача І-платформи, зобов’язана в строк не пізніше 3-х робочих днів здійснити перший вхід до платформи при якому змінити початковий пароль (особистий закритий ключ).

 

 

 1. Застереження щодо дотримання користувачем І-платформи правил конфіденційності

 

Кожний користувач  І-платформи та уповноважені особи користувача платформи зобов’язані:

 • зберігати свій особистий закритий ключ у таємниці таким чином, щоб ніхто інший не міг отримати доступ до ключа;
 • використовувати свій особистий закритий ключ та електронну реєстрацію виключно в інтересах користувача та відповідно до правил користування І-платформою;
 • інформувати оператора газосховищ про доступ сторонніх осіб до інформації про її особистий закритий ключ та її розголошення (у зв’язку з чим оператор газосховищ за зверненням користувача платформи блокує особистий ключ до подальшої його зміни).

Усі прямі та/або непрямі збитки, пов’язані з доступом до інформації про особистий ключ сторонніх осіб та її розголошенням та завдані з моменту отримання доступу сторонніх осіб до інформації про особистий ключ та її розголошення і до моменту інформування про це оператора газосховищ, покладаються виключно на користувача платформи, з вини якого відбувся доступ до інформації сторонніх осіб.

Відповідальність за своєчасність, повноту і достовірність інформації, що надається/вноситься уповноваженими особами користувача платформи, несе користувач платформи.

 

Оформлення повідомлень/довіреностей на платформу газосховищ:

e-mail: front-office@utg.ua, тел.: +38 (044) 461-28-17.

 

З питань стосовно ЕЦП:

тел.: +38 (044) 461-23-71.

 

Технічна підтримка користувачів Інформаційної платформи газосховищ: 

e-mail: iplatforma-psg@utg.ua, тел.: +38 (044) 298-81-51 

Години роботи:  Пн. – Пт., 08:30 – 16:00.