I-Platform

Вхід до І-платформи    (UA)  https://iplatforma-ogu.utg.ua/start 

                                       (EN)   https://iplatforma-ogu.utg.ua/start_en

 

            Замовник послуг зберігання надає необхідні документи для отримання доступу до I-Platform оператора газосховищ.

 

 1. Отримання доступу до I-Platform оператора газосховищ та реєстрація уповноважених осіб :
 • Замовник послуг зберігання, який має намір набути статус користувача I-Platform, надає оператору газосховищ оригінал повідомлення на створення (видалення або коригування) облікового запису уповноважених осіб користувача I-Platform.
  Оформляється на бланку (за наявності) користувача платформи

  (Зразок повідомлення)

 • До повідомлення додаються письмові довіреності на кожну уповноважену особу, що набувають право доступу до I-Platform від імені користувача платформи.
  (Додаток 1)

 

 • Крім того, користувач I-Platform надає оператору газосховищ довіреності на осіб, які мають право підпису документів, що подаються через I-Platform від імені користувача платформи.
  (Додаток 2)

 

 • Замовники послуг, які отримують доступ до I-Platform в особі безпосереднього керівника, повинні надати оператору газосховищ відповідне повідомлення, в якому наводиться зразок особистого підпису та зазначається серійний номер електронного підпису такої особи.
  (Додаток 3)

 

Після отримання повідомлення та інших додатків, оператор газосховищ створює облікові записи уповноважених осіб користувача I-Platform і надсилає на електронну адресу уповноваженої особи користувача платформи, зазначену в повідомленні, логін та початковий пароль (особистий закритий ключ). Уповноважена особа користувача I-Platform, зобов’язана в строк не пізніше 3-х робочих днів здійснити перший вхід до платформи при якому змінити початковий пароль (особистий закритий ключ).

 

 1. Повноваження та відповідальність користувача I-Platform.

В разі виявлення аномальної активності користувача I-Platform (запуск трансакцій, не передбачених інструкціями користувачів, наявність системних помилок у користувача) оператор газосховищ блокує обліковий запис. Для відновлення роботи користувача, замовнику послуг зберігання потрібно надіслати лист-прохання оператору газосховищ та вказати причину такої аномальної активності. Оформлюється на бланку користувача платформи (за наявності).

 

      3.  Застереження щодо дотримання користувачемI-Platform правил конфіденційності

Цим повідомленням підтверджую, що, визначені в ньому уповноважені особи, що мають право доступу до Інформаційної платформи від імені користувача платформи, ознайомлені з вимогами Кодексу газосховищ та інструкціями Оператора газосховищ щодо взаємодії з Інформаційною платформою та зобов’язуються їх дотримуватися, у тому числі дотримуватись заходів безпеки щодо доступу до I-Platform та інтерфейсу користувача I-Platform сторонніми особами.

 

Оформлення повідомлень/довіреностей на платформу газосховищ:

e-mail: front-office@utg.ua, тел.: +38 (044) 461-28-17.

 

З питань стосовно ЕЦП:

тел.: +38 (044) 461-23-71.

 

Технічна підтримка користувачів Інформаційної платформи газосховищ: 

e-mail: iplatforma-psg@utg.ua, тел.: +38 (044) 298-81-51 

Години роботи:  Пн. – Пт., 08:30 – 16:00.