Договір зберігання

Відповідно до Кодексу газосховищ послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу надаються на підставі договору зберігання.

Відповідно до Кодексу газосховищ договір та додатки укладаються українською мовою. За письмовим зверненням замовника послуг договір може укладатися у двомовній версії (українською та англійською мовами).


Для укладення договору зберігання природного газу замовник надає Оператору:

1. Заяву на укладення договору:

ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ – Заява на укладання договору зберігання газу УКР

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ – Заява на укладання договору зберігання газу ENG

 

2.  Документи, що підтверджують повноваження осіб представляти, у тому числі вчиняти правочини, замовника. Перелік документів для укладання договорів УКР/ENG

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УКР

ОПИТУВАЛЬНИК КОНТРАГЕНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ УКР

ДОКУМЕНТИ В СКАНОВАНОМУ ВИГЛЯДІ НАПРАВЛЯЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОНУ АДРЕСУ – front-office@utg.ua

Для прискорення обробки документів просимо вказувати в темі електронного листа назву фірми та код ЄДРПОУ у наступному форматі (приклад):

ТОВ «Газсервіс» (38956432) - документи для укладення договору зберігання

 

3. Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу — Права та обов’язки Сторін за Договором настають за умови настання відкладальної обставини (згідно ч. 1 ст. 212 ЦКУ), а саме: введення в дію затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом надання доступу до потужності газосховища.

ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ – Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу УКР або УКР/ENG

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ – Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу  УКР/ENG

Лист - зміна реквізитів в договорі зберігання газу УКР

Лист - зміна Уповноважених представників Замовника УКР

 

4. Оригінали зазначених у переліку УКР/ENG документів або їхні копії, засвідчені підписом уповноваженої особи контрагента, оригінал договору на зберігання (закачування, відбору) природного газу у двох примірниках та заяви на його укладання направляються поштою на адресу: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, – з приміткою «Front-office»

 

Робота з клієнтами (укладання договорів, комерційні питання, супровід замовників послуг):

e-mail: front-office@utg.ua, тел.: +38 (044) 299-73-20, +38 (044) 461-20-44, +38 (044) 461-20-93
Обідня перерва: 13:00-13:45