Оголошення про проведення попередніх ринкових консультацій

«Акціонерне товариство «Укртрансгаз»

 ЗАПРОШУЄ

суб’єктів господарювання до участі у попередніх ринкових консультаціях щодо реконструкції компресорного цеху

1. Найменування Замовника Закупівлі: Акціонерне товариство «Укртрансгаз».

2. Предмет Закупівлі: реконструкція компресорного цеху (надалі – «Об’єкт»).

3. Мова Консультацій: українська (за потреби Учасник Консультацій залучає власного перекладача для перекладу усного і письмового мовлення та документів з української мови на мову Учасника Консультацій).

4. Місце виконання робіт: Львівська область, Україна.

5. Орієнтовний строк виконання робіт: 2024 – 2027 роки.

6. Умови фінансування, валюта розрахунків:

валюта розрахунків – гривня (літерний код – UAH, цифровий код – 980);

умови фінансування: післяплата на підставі актів виконаних робіт. Інші умови фінансування можуть визначатись за результатами проведення Консультацій.

7. Основні технічні рішення, основне обладнання, технологія виконання робіт з урахуванням специфіки виробництва:

Реконструкція Об’єкту виконується з метою підвищення його енергоефективності, зменшення експлуатаційних витрат, підвищення надійності та ремонтопридатності в максимально стислі терміни та із застосуванням сучасного надійного обладнання.

Реконструкція Об’єкта проводитиметься поетапно, з метою збереження режиму його функціонування під час закачування та відбору газу з підземного сховища: І черга – три газоперекачувальні агрегати, ІІ черга – два газоперекачувальні агрегати.

В об’єм реконструкції Об’єкту входять наступні види робіт:

Реконструкція п’яти газоперекачувальних агрегатів (ГПА), які включають в себе:

 • Демонтаж двигунів НК-12СТ;
 • Демонтаж обшивки (сендвіч панелей) ГПА;
 • Демонтаж підлоги ГПА (металева частина);
 • Піскоструменеве очищення та фарбування металоконструкцій ГПА;
 • Монтаж нових сендвіч панелей;
 • Монтаж нових шумопоглинальних панелей;
 • Монтаж нової підлоги ГПА (металева частина):
 • Монтаж на існуючі фундаменти нових газотурбінних двигунів (ГТД) Д-336-2 (наявні у Замовника);
 • Монтаж перехідної проставки між ГТД та нагнітачем;
 • Монтаж фундаментів під блок-бокс автоматики, блок пожежогасіння, установку утилізатора тепла (3 шт.) та блок-боксів насосів для утилізатора тепла (3 шт.);
 • Монтаж блок-боксів автоматики;
 • Монтаж блоків пожежогасіння;
 • Монтаж утилізаторів тепла (3 шт.);
 • Монтаж блок-боксів насосів для утилізації тепла;
 • Заливка оливи в ГПА;
 • Демонтаж технологічних трубопроводів обв’язки п’яти ГПА та фундаментів;
 • Монтаж нових технологічних трубопроводів обв’язки п’яти ГПА, в обсяг яких входить влаштування нових фундаментів, монтаж кранів кульових DN300-DN700, PN10 МПа з пневмогідроприводом в кількості – 19 шт.; клапанів регулюючих DN300, PN10 МПа в кількості – 5 шт., та клапанів зворотних DN300-DN700 PN10 МПа – 10 шт.
 • Гідравлічне випробування технологічних трубопроводів і обв’язки ГПА;
 • Антикорозійний захист технологічних трубопроводів та влаштування теплошумоізоляції.
 • Демонтаж та монтаж внутрішніх теплових мереж, орієнтовною протяжністю 1350 м, з приєднанням до нових утилізаторів тепла;
 • Монтаж та пусконалагоджування системи автоматичного керування ГПА – 5 шт. та системи автоматичного керування компресорного цеху;
 • Прокладання міжцехових електричних мереж;
 • Демонтаж обладнання двох трансформаторних підстанцій;
 • Монтаж нового обладнання трансформаторів 2КТП-1000-10/0.4-У3, 2КТП-1250-10/0.4-У3 та супутніх розподільчих щитів;
 • Монтаж фундаментів під улаштування газомоторної електростанції та монтаж самої блочно-комплектної газомоторної електростанції потужністю не менше 2500 кВт в комплекті з ДЕС-0,4 кВ та блоком електричного обладнання (БЕО);
 • Монтаж обладнання нової станції паливно мастильних матеріалів (ПММ) з резервуарами, в існуючій будівлі;
 • Монтаж блискавкозахисту на будівлях виробничо-енергетичного блоку (ВЕБ), будівлі комплектно трансформаторної підстанції (КТП) та будівлі ПММ;
 • Влаштування благоустрою території шляхом укладання залізобетонних дорожніх та тротуарних плит.

Пусконалагоджувальні роботи змонтованого обладнання.

8. Перелік питань до обговорення з Учасниками Консультацій:

 • основні технічні рішення та основне обладнання, яким забезпечуватимуться роботи щодо Об’єкту;
 • технологія виконання робіт щодо Об’єкту, з урахуванням специфіки виробництва (безперервний виробничий процес підвищеної небезпеки – процес закачування, зберігання, відбору та транспортування природного газу);
 • умови щодо виконання та фінансування робіт, включаючи очікувану вартість робіт, умови фінансування (аванс, умови оплати) та строк виконання робіт.

9. Реєстрація Учасників Консультацій, що виявлять бажання прийняти участь у попередніх ринкових консультаціях, здійснюватиметься до 17-00 годин (ЕЕТ) 27.11.2023 року. Учасники подають заявку на участь, яка повинна містити наступну інформацію, а саме:

Для резидентів України:

- назву компанії;

- реквізити компанії;

- контактні дані особи для здійснення зв’язку;

- довідку про відсутність пов'язаності з російською федерацією / республікою білорусь (Додаток 1).

 Для нерезидентів України:

- контактні дані особи для здійснення зв’язку;

- довідку про відсутність пов'язаності з російською федерацією / республікою білорусь (Додаток 1);

- опитувальник юридичної особи (Додаток 2).

За результатами реєстрації  Учасникам буде направлений проєкт угоди про захист конфіденційної інформації, після підписання якої Учасникам буде надана більш розширена інформація щодо Об’єкту (Додаток 3).

10. Місце, час та форма Консультацій: Кловській узвіз 9/1 м. Київ, Україна, 10-00 (ЕЕТ) 15 грудня 2023 року, форма Консультацій – багатостороння зустріч формату «круглий стіл» за безпосередньою фізичною участю та формату онлайн-конференції за безпосередньою дистанційною участю суб’єктів господарювання.

11. Відповідальна особа Замовника Закупівлі з організаційних питань та здійснення зв’язку з Учасниками Консультацій: пан Олександр ФУЖЕНКОВ, номер засобу зв’язку: +380 (50) 335 06 96, робочі години і дні для зв’язку: 08:30 – 17:30 (EET), понеділок – п’ятниця. Email: fuzhenkov-ai@utg.ua

 

Ми раді бачити кожного на Консультаціях!

 

 Примітки:

 1. Документи, що є необхідними для підготовки Учасників Консультацій до їх проведення, будуть направлені Замовником Закупівлі на їх електронні адреси завчасно, після реєстрації Учасників Консультацій.
 2. Перелік питань для обговорення з Учасниками Консультацій може бути доповнений іншими (новими) питаннями, потреба в обговоренні яких, виникне у Замовника Закупівлі до дати проведення Консультацій, про що всі Учасники Консультацій будуть інформовані завчасно.
 3. Інформація, що подаватиметься Учасниками Консультацій, матиме бережливе ставлення і використовуватиметься на внутрішній основі в рамках проєкту. Представлені ідеї можуть бути використані Замовником Закупівлі у його майбутніх закупівлях, представлені в анонімній, деперсоніфікованій формі на діалогових конференціях, у тендерній документації тощо, у зв'язку з його майбутніми тендерами.
 4. Консультації та їх результати мають дорадче значення для Замовника Закупівлі, не тягнуть за собою виникнення жодних зобов'язань Замовника Закупівлі перед Учасниками Консультацій і, в жодному разі, не є гарантією перемоги будь-якого Учасника Консультацій у Закупівлі.
 5. Участь у Консультаціях не надає жодному Учаснику Консультацій жодних переваг перед іншими Учасниками Консультацій та будь-ким іншим у випадку подальшої участі Учасника Консультацій у Закупівлі.
 6. Проведення Консультацій та їх результати не є офертою Замовника Закупівлі Учасникам Консультацій у вчиненні будь-якого правочину.
 7. Під час реєстрації у Консультаціях Учасники Консультацій мають повідомити Замовника Закупівлі про бажану форму консультацій:
 • багатостороння зустріч формату «Круглий стіл» між всіма Учасниками Консультацій та Замовником Закупівлі;
 • двостороння зустріч формату «Круглий стіл» між Учасником Консультацій (Вами) та Замовником Закупівлі.»

Поділитися