Як стати клієнтом?

Інструкція (UKR / ENG) для потенційного замовника послуг зберігання природного газу щодо роботи з "Оператором ПСГ України".

Для користування послугами закачування, зберігання, відбору газу до/з газосховищ необхідно:

1) укласти договір зберігання (закачування, відбору) природного газу

2) стати користувачем інформаційної платформи філії «Оператор газосховищ України»

3) замовити на Платформі Оператора газосховищ - https://iplatforma-ogu.utg.ua/start річну потужність Dodatok_1.1 або послугу на місячній основі  Dodatok_1.2UA-EN (при замовленні потужності на платформі, паперова версія не потрібна)

  • потужність робочий обсяг
  • потужність відбір/ закачування до 10-го числа місяця, що передує місяцю надання послуг (за бажанням)

4) сплатити індивідуальні послуги на відбір/ закачування на підставі номінацій та замовлених потужностей

Примітка: Для індивідуальних послуг на добу наперед оплата в розмірі вартості замовлених індивідуальних послуг на добу наперед має бути зарахована на рахунок Оператора не пізніше закінчення банківського дня, що передує дню подання номінації/ реномінації, відповідно до розділу IX Кодексу газосховищ

Калькулятори рахунків

5) Завантажити синхронно дві окремі номінації/реномінації на один і той самий обсяг газу: одну – в Платформу Оператора газосховищ - https://iplatforma-ogu.utg.ua/start  - (форма Ном/реном та/ або форма Ном/Реном «Митний склад»), другу – в Платформу Оператора ГТС https://iplatforma.tsoua.com/start  - (п.1, п.2 глави 4 Розділу ІХ Кодексу газосховищ; п.1, п.4 глави 6 Розділу ХІ Кодексу ГТС)

ЕІС код для відбору з газосховищ             56ZE-SSO-0000002

ЕІС код для закачування в газосховища   56ZG-SSO-000000D

6) Передача природного газу, що зберігається в газосховищах, відбувається на підставі торгових сповіщень, завантажених в Платформу оператора газосховищ. Тип завантаження (Газосховище або Митний склад) обирається користувачем на платформі Оператора газосховищ (форма торгового сповіщення)

7) Оформити Актом руху природного газу про рух природного газу в газосховищах за місяць, що обліковується на рахунку зберігання, та Актами відбору/ закачування/ Прийому-передачі природного газу на Митному складі

8) Інформація про обсяги газу в газосховищах надається за умови відсутності будь-якої заборгованості (за попередньо надані послуги зі зберігання, надання звітів та/ або документів, що повинні надаватись до АТ «Укртрансгаз» згідно діючого законодавства) у відповідь на запит