I-ПЛАТФОРМА

Для роботи з платформою - https://iplatforma-ogu.utg.ua/start - необхідно отримати ЕІС-КОД

  1. Процедура набуття статусу користувача платформи та електронної реєстрації уповноважених осіб користувача платформи

 1.1. Замовник послуг зберігання, який має намір набути статусу користувача платформи, надає оператору газосховищ повідомлення на створення облікового запису уповноважених осіб користувача платформи за формою, наведеною у додатку 1 (.docx) до  наказу АТ «Укртрансгаз» від 02.07.2019 №468.

 1.2. До повідомлення на створення облікового запису уповноважених осіб користувача платформи додаються письмові довіреності, видані користувачем платформи на кожну уповноважену особу, що має право доступу  до інформаційної платформи від імені користувача платформи. Довіреності на уповноважених осіб не можуть містити будь-яких застережень. 

Завантажити шаблон довіреності на доступ до інформаційної платформи (додаток 2 наказу АТ «Укртрансгаз» від 02.07.2019 №468).

Крім того, користувач платформи надає оператору газосховищ довіреності на осіб, які мають право підпису документів, що подаються через інформаційну платформу від імені користувача платформи, в тому числі на осіб, які мають довіреності на доступ до інформаційної платформи. Довіреності на уповноважених осіб не можуть містити будь-яких застережень. 

Завантажити шаблон довіреності на підписання документів, що подаються через інформаційну платформу (додаток 3 до наказу АТ «Укртрансгаз» від 02.07.2019 №468).

Суб'єкти ринку природного газу (користувачі), які мають доступ до Інформаційної платформи в особі безпосереднього керівника такого суб'єкта (ФОП) повинні надати оператору газосховищ відповідне повідомлення за зразком, в якому повинні навести зразок особистого підпису та зазначити серійний номер електронного цифрового підпису такої особи.

 1.3. Після отримання повідомлення на створення облікового запису уповноважених осіб користувача платформи за формою, наведеною у додатку 1 до наказу АТ «Укртрансгаз» від 02.07.2019 №468, з необхідними додатками, оператор газосховищ створює облікові записи уповноважених осіб користувача платформи і надсилає на електронну адресу уповноваженої особи користувача платформи, зазначену в повідомленні, логін та початковий пароль (особистий закритий ключ) для користування платформою.

 1.4. Після отримання повідомлення від оператора газосховищ з логіном та початковим паролем (особистим закритим ключем),  уповноважена особа користувача платформи, зобов’язана в строк не пізніше 3-х робочих днів здійснити перший вхід до платформи при якому змінити початковий пароль (особистий закритий ключ).

 Для подальшого використання платформи уповноважена особа користувача платформи повинна використовувати присвоєний оператором газосховищ логін та змінений пароль (особистий закритий ключ).

 1.5. У разі необхідності здійснити коригування облікового запису уповноважених осіб чи видалення облікового запису уповноважених осіб користувач платформи надає оператору газосховищ повідомлення на видалення або коригування облікового запису уповноважених осіб користувача платформи за формою, наведеною у додатку 1 наказу АТ «Укртрансгаз» від 02.07.2019 №468.

 

        2. Застереження щодо дотримання користувачем платформи правил конфіденційності

2.1. Кожний користувач  платформи та уповноважені особи користувача платформи зобов’язані:

  • зберігати свій особистий закритий ключ у таємниці таким чином, щоб ніхто інший не міг отримати доступ до ключа;
  • використовувати свій особистий закритий ключ та електронну реєстрацію виключно в інтересах користувача та відповідно до правил користування інформаційною платформою;
  • інформувати оператора газосховищ про доступ сторонніх осіб до інформації про її особистий закритий ключ та її розголошення (у зв’язку з чим оператор газосховищ за зверненням користувача платформи блокує особистий ключ до подальшої його зміни).

2.2. Усі прямі та/або непрямі збитки, пов’язані з доступом до інформації про особистий ключ сторонніх осіб та її розголошенням та завдані з моменту отримання доступу сторонніх осіб до інформації про особистий ключ та її розголошення і до моменту інформування про це оператора газосховищ, покладаються виключно на користувача платформи, з вини якого відбувся доступ до інформації сторонніх осіб.

2.3. Відповідальність за своєчасність, повноту і достовірність інформації, що надається/вноситься уповноваженими особами користувача платформи, несе користувач платформи.

 

Оформлення повідомлень/довіреностей на платформу газосховищ:

e-mail: front-office@utg.ua, тел.: +38 (044) 461-28-17.

 

З питань стосовно ЕЦП:

тел.: +38 (044) 461-23-71.

 

Технічна підтримка користувачів Інформаційної платформи газосховищ: 

e-mail: iplatforma-psg@utg.ua, тел.: +38 (044) 298-81-51 

Години роботи:  Пн. – Пт., 08:30 – 16:00.