Окремі вимоги до послуг з технічного діагностування об’єктів ГТС

ДО УВАГИ

ПОТЕНЦІЙНИХ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

за предметом закупівлі по коду ДК 021:2015-71630000-3

«Послуги з технічного огляду та випробувань»

 

Згідно з ст.6 Закону України «Про трубопровідний транспорт» основними принципами державної політики у сфері  трубопровідного транспорту, враховуючи його пріоритетність в економіці України, є забезпечення його надійного та безпечного функціонування. При цьому, ст. 16 цього ж Закону зобов’язує підприємства трубопровідного транспорту  забезпечувати діагностичний контроль за станом трубопроводів діючими засобами згідно з правилами технічної  експлуатації та нормативними актами з діагностики.

 

Результати діагностування дозволяють експлуатуючій організації (АТ "Укртрансгаз") отримати достовірну інформацію про технічний стан об’єктів магістральних газопроводів та, на її основі, забезпечити утримання та експлуатацію  потенційно небезпечних об’єктів газотранспортної системи в належному технічному стані. Від якості результатів діагностування залежить надійне функціонування газотранспортної системи України. Разом з тим, діагностування потенційно небезпечних об’єктів магістральних газопроводів є наукомісткою та технологічно складною галуззю, що вимагає наявності у виконавців відповідного персоналу вузької спеціалізації та високої кваліфікації з належним досвідом, а також наявності  високотехнологічних приладів та обладнання.

 

З метою захисту законних прав та інтересів Оператора ГТС, мінімізації ризиків неякісного та/або несвоєчасного виконання робіт виконавцями, що не мають персоналу належної кваліфікації, досвіду та технічного забезпечення і не можуть забезпечити належну якість результатів діагностування та може поставити під сумнів належне та безаварійне функціонування ГТС України тощо, АТ "Укртрансгаз" змушене здійснювати оцінку та визнання технічної відповідності  організацій  щодо можливості якісного виконання заявлених робіт з діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, споруд (тощо) об’єктів газотранспортної системи АТ "Укртрансгаз" (код предмету закупівлі за ДК 021:2015  - 71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань»).

 

Порядок визнання технічної відповідності організацій  щодо можливості якісного виконання заявлених робіт та надання Допуску на виконання робіт з діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, споруд (тощо) об’єктів газотранспортної системи АТ "Укртрансгаз" визначений Стандартом організацій України (СОУ) 49.5-30019801-035:2016 «Магістральні газопроводи. Діагностування. Порядок надання допуску» (УКР, ENG), що наведений в і  даному розділі офіційного сайту АТ "Укртрансгаз".

 

Розгляд Заяв та надання Допуску є безкоштовним, здійснюється постійно діючою Комісією у порядку надходження заяв.

 

Зважаючи на викладене,  в Тендерній документації на закупівлю послуг за предметом закупівлі по коду ДК 021:2015-71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань» , крім іншого, буде передбачено наступне:

«1. Копія Допуску АТ "Укртрансгаз" (чинного на дату розкриття тендерних пропозицій) на виконання робіт з діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, споруд (тощо) об`єктів газотранспортної системи  АТ "Укртрансгаз" (далі - Допуск), у якому зазначено вид діагностичних робіт, що відповідає виду, передбаченому тендерною документацією, або копія зареєстрованої в АТ "Укртрансгаз" Заяви на отримання такого Допуску.

 

ВАЖЛИВО ! Враховуючи термін, необхідний для проведення перевірки учасника щодо можливості виконання діагностичних робіт на стратегічно важливих для держави і потенційно небезпечних об’єктах – об’єктах газотранспортної  системи України та оформлення Допуску, що складає один календарний місяць та більше (у разі необхідності здійснення виїзної перевірки для оцінки матеріально-технічної бази термін продовжується на строк, що необхідний для проведення такої перевірки), рекомендуємо учасникам торгів подавати до АТ "Укртрансгаз" Заяви на отримання Допуску у найкоротші терміни з дати оприлюднення  оголошення про проведення процедури закупівлі послуг.

 

2. Учасник процедури закупівлі, що надав у складі тендерної пропозиції копію Заяви на отримання Допуску, має надати Замовнику копію Допуску не пізніше дати укладання Договору. Відсутність Допуску на граничну дату укладання договору, що встановлена ЗУ «Про публічні закупівлі» (20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір на закупівлю), є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі».

 

Заяви про отримання Допуску розглядаються в АТ "Укртрансгаз" у встановленому порядку незалежно від ходу чи результатів закупівель. Обов’язок надати Замовнику копію Допуску не пізніше дати укладання Договору, покладається на учасника процедури закупівлі.

 

У разі, якщо учасник, що надав у складі тендерної пропозиції копію Заяви на отримання Допуску,  не надав у встановлений термін копію Допуску, то пропозиція такого учасника має бути визнана такою, що не відповідає умовам тендерної документації.

 

 

 

і
z