Навчання

МОРШИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ УГЕРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛЕННЯ РЕМОНТНИХ І СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

 

Тел./ факс 0 -(3245) -68-122

E-mail  chapkailo-hm@utg.ua

Моршинський навчально-курсовий комбінат створений згідно наказу              ДК “УКРТРАНСГАЗ” №233 від 19.10.2000р. та наказу УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ” №438 від 23.11.2000р. з метою підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітничих кадрів, а також навчання посадових осіб та спеціалістів з охорони праці для підприємств Компанії  по спеціальностях зв’язаних  з:

 • транспортуванням та підземним зберіганням газу;
 • капітальним ремонтом свердловин;
 • заправленням автомобілівстиснутим (зрідженим) газом;
 • капітальним ремонтом обєктів та обладнання

 

та інших видів діяльності в системі АТ “Укртрансгаз”, а також здійснення на підставі  договору з іншими підприємствами, установами,  організаціями професійного навчання і підвищення кваліфікації їхніх працівників, а  з  фізичними  особами – їх  професійного  навчання  або  перекваліфікації (в  межах  професій,  по  яких  може  навчати  навчально-курсовий комбінат).

 

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОРШИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ

( Додаток 1.)

 

 1. ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ліцензії професійної (професійно-технічної освіти) відповідно до:

Наказу МОН від 17.02.2022 № 49-л

Наказу МОН від 29.03.2022 № 56-л

Наказу МОН від 31.10.2022  №246-л

Наказу МОН від 14.11.2022  №260-л

Наказ МОН  від 12.07.2023 № 299-л

Наказ МОН від 21.08.2023 №380-л

Наказ МОН від  04.09.2023 № 409-л

Наказ МОН від 27.11.2023 №556-л

Наказ МОН від 11.12.2023 №585-л

(Додаток 2)

(Додаток 3)

 (Додаток 4)

(Додаток 5)

(Додаток 6)

(Додаток 7)

 1. СВІДОЦТВО ПРО АТЕСНАЦІЮ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Ліцензується вперше

 

 1. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИМ КОМБІНАТОМ

 

Моршинський навчально-курсовий комбінат є структурним підрозділом Угерського виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного товариства «Укртрасгаз» і працює під методичним керівництвом відповідних департаментів та відділів АТ «Укртрансгаз». Навчально-курсовий комбінат очолює директор, який призначається, переводиться  на іншу посаду та звільняється з посади начальником Угерського ВВРіСП.

 

 1. КАДРОВИЙ СКЛАД  

№ п/п

Назва підрозділу комбінату

Кількість працюючих (чол)

П.І.Б.

1

Адміністративний персонал:

4

 

 

Директор

1

Костів Микола Миколайович

 

Майстер виробничого навчання

1

Капуш Оксана Михайлівна

 

Методист

2

Пошивак Лілія Михайлівна

Кравчук  Ольга Василівна

2

Обслуговуючий персонал

2

 

 

Покоївка

1

Примак Оксана Іванівна

 

Діловод

1

Чапкайло Галина Михайлівна

 

Всього:

6

 

 

Кадрове забезпечення освітньої діяльності:
(додаток 7)

 

 1. ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ЗА ЯКИМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

  Додаток 8.

 1. ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Ліцензований обсяг – 15 чол.

 

 1. МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В Моршинському навчально-курсовому комбінаті Угерського виробничого   відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного товариства «Укртрансгаз» мовою освітнього процесу  є  українська.

 1. НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ  ПОСАД , ПОРЯДОК  І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ

( у разі його проведення)

 В Моршинському навчально-курсовому комбінаті Угерського виробничого відділення  ремонтних і сервісних послуг вакантних посад на даний час не має. Директор, майстер виробничого навчання, методист, діловод  та  покоївка на посади призначаються наказом начальника Угерського виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг. 

 

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітня діяльність Моршинського навчально-курсового комбінату  Угерського виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного товариства «Укртрансгаз»  буде  здійснюватися  в навчальних  приміщеннях загальною площею 955,2 м2. На приміщення навчально-курсового комбінату вироблене право власності та проведено державну реєстрацію майна (свідоцтво на право власності САС №908013 від 19.07.2011р.). На даний час освітня діяльність в навчально-курсовому комбінаті не проводиться, оскільки Моршинський НКК проходить ліцензування в Міністерстві освти і науки України.

Навчальні класи: клас охорони праці, клас ТЗН, технічний клас та майстерня обладнані, відповідно до вимог Державних стантартів професійно-технічної освіти за відповідними професіями, що ліцензуються, сучасними комп”ютерним обладнанням, яке підключене до мережі «Internet», та електронної бібліотеки «HammerU»», яка використовується в системі АТ «Укртрансгаз».

На балансі навчально-курсового комбінату знаходиться 26 комп”ютери та 10 одиниць оргтехніки (принтери, сканери, копіювальні апарати, відеопроектор, графопроектор), які використовуються для потреб навчального процесу,  що дозволяє підвищувати якість навчання. В навчальних кабінетах та майстерні є наочні посібники, плакати, стенди, моделі апаратів та установок, навчальні відеофільми, нормативно-правова документація, а також бібліотека з читальним залом на 15 місць.

Моршинський навчально-курсовий комбінат є структурним підрозділом Угерського виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного товариства «Укртрасгаз» і працює під методичним керівництвом відповідних департаментів та відділів АТ «Укртрансгаз». Навчально-курсовий комбінат очолює директор, який призначається, переводиться  на іншу посаду та звільняється з посади начальником Угерського ВВРіСП.

 

Матеріально-технічна база навчально-курсового комбінату весь час поновлюється за кошти Товариства.

Виробниче навчання слухачі комбінату будуть проходити на об”єктах Товариства, а  саме в Стрийському,  Дашавському, Опарському, Богородчанському, Мринському, Пролетарському виробничих управліннях підземного зберігання газу,  Угерському виробничому управлінні ремонтних і сервісних послуг,  філії ВРТП «Укргазенергосервіс»,  філії НВЦ ТД «Техдіагаз», філії БМФ «Укргазпромбуд» та філії Управління «Укргазтехзв”язок», на що, керівництвом АТ «Укртрансгаз» видане відповідне розпорядження.

 

 1. НАЯВНІСТЬ ГУРТОЖИТКІВ ТА РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПРОЖИВАННЯ

Для проживання слухачів в Моршинському  навчально-курсовому комбінаті  розташовано 7 кімнат для проживання на 26 ліжок. (тільки для працівників Товариства),  а також кімната для пиймання їжі.  На даний час навчальний процес в комбінаті не проводиться, у зв”язку з проходженням ліцензування в Міністерстві освіти та науки України  всі кімнати для проживання вільні.

Плата за проживання – відсутня, оскільки в них будуть проживати тільки  працівники Товариства, а витрати за проживання будуть включатися   в загальні витрати по  навчанню  та    по  АВІЗО  передаватимуться  на підрозділи та філії  АТ «Укртрасгаз».

 

 1. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Ліцензується вперше

 1. РІЧНИЙ ЗВІТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Ліцензується вперше

 1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО МОРШИНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-КУРСОВОГО КОМБІНАТУ УГЕРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛЕННЯ РЕМОНТНИХ І СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ

(додаток )

 

 1. УМОВИ ДОСТУПНОСТІ МОРШИНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-КУРСОВОГО КОМБІНАТУ УГЕРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛЕННЯ РЕМОНТНИХ І СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

В Моршинському НКК, Угерського ВВРіСП, АТ «Укртрансгаз»  створено необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Вхідна група для мало мобільних груп населення виконана зі сторони бокового фасаду. Вхідні двері одностулкові, шириною 0,9м, дверний поріг не перевищує 0,02м. Перед пандусом покладена текстильна плитка. Зовнішній пандус виконаний з ухилом не більше 8%, довжина пандуса-10,00м, висота пандуса-0,8м, ширина пандуса-1,25м. Нахилена частина пандуса має покриття із сталевого просічного листа з чарунками 2х3см.

Біля входу до приміщення Моршинського НКК розташована таблиця «Браеля» з адресою та графіком роботи навчально-курсового комбінату, приміщення обладнано кнопкою виклику персоналу комбінату для виконання процедури прийому мало мобільних груп населення.

Перед вхідними дверима на ганку покладена текстильна плитка. Усі вищенаведені заходи забезпечують доступність мало мобільної групи населення до приміщень навчально-курсового комбінату.

 

 1. РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКУ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Вартість послуг для слухачів Моршинського навчально-курсового комбінату Угерського виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного товариства «Укртрансгаз» формується виходячи із очікуваних витрат та годин навчання місяця, в якому будуть надаватись послуги.

 1. ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ, ЇХ ВАРТІСТЬ, ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ

Додаткові освітні послуги надаватись не будуть.  

 1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В  МОРШИНСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВОМУ  КОМБІНАТІ УГЕРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛЕННЯ РЕМОНТНИХ І СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ»

(додаток ) 

 1. ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Навчання дорослих (Булінг вчиняється виключно до неповнолітніх осіб) 

 1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ)

Навчання дорослих

 1. ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ

Навчання дорослих

 1. КОШТОРИС

Ліцензується вперше

 1. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВСІХ ОТРИМАНИХ КОШТІВ

(додаток 9)