Нормативні документи

 

Загальне законодавство: 

 

Правове регулювання зберігання природного газу:

 • Кодекс газосховищ, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2495, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1380-15 
 • Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1385/27830 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1385-15#n15

 

Нормативні акти, що регулюють ліцензування:

 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-19
 • Порядок ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03.03.2020 № 548 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0548874-20
 • Ліцензійні умови провадження господарської діяльності на ринку природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.02.2017 №201 https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0201874-17
 • Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, від 14.06.2018 № 428 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0428874-18

 

Методика визначення та процедура встановлення тарифів:

 

Інші нормативно-правові актів, якими керується АТ «Укртрансгаз» у своїй діяльності:

 • Конституція України від 28.06.1996 №30;
 • Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;
 • Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
 • Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV;
 • Господарський процесуальний Кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII;
 • Цивільний процесуальний Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X;
 • Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 № 2747-IV;
 • Кодекс законів про працю України, введений в дію Законом УРСР від 10.12.1971 № 322-VIII;
 • Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494;
 • Закон України від 25.12.2015 № 922-VІII «Про публічні закупівлі»;
 • Закон України від 20.04.2000 № 1682-ІІІ «Про природні монополії»;
 • Закон України від 19.05.1996 №29 «Про трубопровідний транспорт»;
 • Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
 • Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»;
 • Закон України від 22.09.2016 року № 1540-VIII «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків»;
 • Постанова Кабінету міністрів України від 23.03.2016 р. № 291 «Про встановлення розміру плати за подання скарги»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України №835 від 21.10.2015 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»;
 • Регламент Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 06.12.2016 № 2133 (зі змінами та доповненнями);
 • Типовий договір транспортування природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1383/27828;
 • Порядок врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.02.2019 № 156
 • Порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 № 866
 • Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року №2496;
 • Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року №2517, зареєстрованої Міністерстві юстиції України 06.11.2015 № 1388/27833;
 • Постанова НКРЕКП від 21 грудня 2018 №2001 «Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП» (зі змінами та доповненнями);
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 13.04.2016 № 680 «Про затвердження примірної тендерної документації»;·
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 477 «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 18.03.2016 №473 «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 15.03.2016 №440 «Про утворення комісії із забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготовки рішень щодо їх підключення/відключення до/від електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 28.03.2018 №435 «Про затвердження Примірного договору про надання доступу до модуля електронного аукціону та бази даних»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 23.12.2015 №1749 «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007»;
 • Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів»;
 • Державний класифікатор України «Класифікація видів науково-технічної діяльності»
  ДК 015-97 затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.1997 №822;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 02.12.2016 № 2017 «Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель»;
 • Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.02.2018 № 166 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 21.03.2018 № 345/31797;
 • Інші.