Статус проекту

Статус реалізації анбандлінгу за чотирма основними робочими напрямами:

станом на 01.01.2020

1. Відокремлення філії «Оператор газосховищ України» (ПСГ) 

2. Розширення та оптимізація філії «Оператор газотранспортної системи України» (ГТС) 

3. Юридичне відокремлення Оператора газотранспортної системи України 

4. Дії третіх сторін для завершення процесу анбандлінгу 

   

 

1. Відокремлення філії «Оператор газосховищ України» (ПСГ) - 100%

Створення структури оператора газосховищ, який надаватиме послуги зі зберігання природного газу та забезпечуватиме ефективну і безперебійну роботу 11 підземних сховищ газу (ПСГ).  Після завершення трансформації Оператор підземних газосховищ буде взаємодіяти, як з оператором газотранспортної системи України, так і з іншими компаніями на прозорих умовах та ринкових засадах. 

Статус

Завдання

Виконано

Грудень 2018

Cтворено філію «Оператор газосховищ України»: переведено персонал та передано необхідні активи

Виконано

Квітень 2019

Аудит запасів газу

Виконано

Червень 2019

Тестування внутрішнього регламенту взаємодії між філіями «ОГТСУ» та «ОГСУ»

Виконано

Створення інформаційної платформи Оператора ПСГ 

Виконано

Відокремлення IT-систем та систем автоматизації Оператора ГТС та Оператора ПСГ

Виконано

Угода про взаємодію між Оператором ГТС та Оператором ПСГ

  

 

2. Розширення та оптимізація філії «Оператор газотранспортної системи України» (ГТС) - 100%

Створення прототипу оператора газотранспортної системи – оптимізація та централізація функцій, переведення персоналу та всіх необхідних ресурсів задля забезпечення повної готовності до юридичного відокремлення оператора газотранспортної системи.

Статус

Завдання

Виконано

Укрупнення базових виробничих підрозділів - Лінійно виробничих управлінь магістральних гахопроводів (ЛВУМГ)

  Виконано 

Угода про надання консультаційної підтримки із п’ятьма провідними європейськими операторами Snam, GRTgaz, eustream, Fluxys, GASUNIE

Виконано

Оптимізація та централізація функцій : бухгалтерський облік, управління персоналом, закупівлі, тощо

Виконано

Підготовка внутрішніх політик/процедур для розширеної філії «ОГТСУ»

Виконано

Перехід 11 590 співробітників до філії "Оператор ГТС України"

Виконано

Переведення персоналу до ТОВ ОГТС

Виконано

Відокремлення та підготовка для передачі ІТ систем

Виконано

Передача активів до ТОВ ОГТС

 

 

3. Юридичне відокремлення Оператора газотранспортної системи України - 100%

Проведення відокремлення оператора газотранспортної системи України згідно вимог українського та європейського законодавства та підготовка сертифікації Оператора для старту функціонування з 1.01.2020.

Статус

Завдання

Виконано

Створено – ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»

  Виконано 

Погоджений та готовий для підписання Договір про надання послуг (SLA) між ТОВ ОГТС та АТ«Укртрансгаз» на період з 01.07.2019 до 31.12.2019

Виконано

Затверджені структура та штатний розпис

Виконано Підготовлено проект Плану дій щодо передачі активів та контрактів на 2019 рік

Виконано

Перехід до 9500 співробітників до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»

Виконано 

Підготовка до співпраці між Укртрансгазом та ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відповідно до договору SLA починаючи з 01.07.2019

Виконано

Фіналізація списку активів

Виконано

Подання заяви на отримання сертифікації

Виконано

Підготовка внутрішніх регламентів та положень

Виконано Відокремлення IT-систем та процесів

   

 

4. Дії третіх сторін для завершення процесу анбандлінгу - 83%

Статус

Завдання

Виконано

Кабінет Міністрів України – визначення фінальної моделі відокремлення та юридичної особи, яка буде проходити сертифікацію

  Виконано

17 листопада набрав чинності Закон про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу   

Виконано

НКРЕКП - прийнято попереднє рішення про сертифікацію ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»

   Виконано

НКРЕКП прийняла постанову №3013 Про встановлення тарифів для ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки

   Виконано НКРЕКП прийняла постанову №3010 вІд 24 грудня 2019 «Про прийняття Остаточного рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи»
В процесі

НКРЕКП, оператор, газорозподільні компанії – Пошук оптимального рішення питання несанкціонованих відборів