Рішення акціонера

На цій сторінці публікуються рішення акціонера, установчі та інші корпоративні документи АТ "Укртрансгаз". 

 

Положення про Наглядову раду Товариства не затверджувалося. 

 

Положення про Правління Товариства не затверджувалося.

 

Положення про Ревізійну комісію Товариства не затверджувалося.

 

Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не затверджувалися.

 

Висновки Ревізійної комісії компанії за 2015 рік не затверджувалися.

 

Загальні збори акціонерів як акціонерного товариства з єдиним акціонером не скликаються та не проводяться, в т.ч. не надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів та про зміни в порядку денному Загальних зборів.

 

У випадку, якщо згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера товариства, проспект емісії акцій не містить відомостей про строк та порядок реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії.

 

Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства не приймалося.

 

Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

 

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.