Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Регулярна інформація

Особлива інформація

Інша інформація

 

Узагальнена інформація

 

Положення про Наглядову раду Товариства не затверджувалося.
Положення про Правління Товариства не затверджувалося.
Положення про Ревізійну комісію Товариства не затверджувалося.
Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не затверджувалися.
Висновки Ревізійної комісії компанії за 2015 рік не затверджувалися.
Загальні збори акціонерів як акціонерного товариства з єдиним акціонером не скликаються та не проводяться, в т.ч. не надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів та про зміни в порядку денному Загальних зборів.
У випадку, якщо згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера товариства, проспект емісії акцій не містить відомостей про строк та порядок реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії.
Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства не приймалося.
Акції Товариства існують в бездокументарній формі.
Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

 

Доступ до регулярної та іншої інформації АТ «Укртрансгаз» тимчасово обмежений для перегляду відповідно до Постанови НКРЕКП №349 від 26.03.2022р. «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» (із змінами і доповненнями)".

Вибачте за тимчасові незручності.