Протранспортовано зі Словаччини

010 931 009 360

куб. м природного газу

Тривалість постачання

1 РІК

з 2 вересня 2014 року