УВАГА! Магiстральнi газопроводи високого тиску

До відома керівників органів місцевого самоврядування (обласних, районних, міських та сільських рад), органів виконавчої влади, територіальних органів Держгеокадастру, топографо-геодезичних та картографічних підприємств, агроформувань усіх форм власності, користувачів лісового фонду, проектних та будівельних організацій, промислових та транспортних підприємств, установ і населення (власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів).

 

Повідомляєм, що територіями усіх областей України проходять магістральні трубопроводи, що експлуатуються  АТ «Укртрансгаз». Паралельно трубопроводам прокладено повітряні та підземні кабельні лінії зв’язку та електропередач.

 

Зміст обмеження у використанні земельних ділянок: згідно статей 8, 11, 15 «Правил охорони магістраль­них трубопроводів», затверджених постановою КМУ від 16.11.2002 року № 1747, та статей  8, 14, 19-22 За­кону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17.02.2011 року № 3041-VI

 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! З метою захисту життя та здоров’я громадян, належної експлуатації та обслуговування ма­гістральних трубопроводів, а також попередження аварійних ситуацій, на земельних ділянках у межах охо­ронних зон магістральних трубопроводів від 75 м до 350 м в обидва боки від осі газопроводу (залежно від діаметру) категорично заборонено:

 • будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські будівлі;
 • розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;
 • будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські споруди;
 • будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно до магістрального газо­проводу, крім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних газопрово­дів;
 • влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричи­няють корозію;
 • розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовува­ти заходи, пов’язані з масовим скупченням людей;
 • будувати горожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових ділянок, садів, ви­ноградників тощо;
 • зберігати сіно та солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та ста­ціонарні пасіки;
 • висаджувати багаторічні насадження;
 • облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
 • переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних газопроводів;
 • кидати у річках і водоймах якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами;
 • розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню;
 • пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних трубопроводів;
 • розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають об’єкти магістральних трубопроводів від руйнування, а також прилеглі те­риторії від аварійного витікання продукту, що транспортується магістральним трубопроводом;
 • проникати на об’єкти магістральних трубопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері підсилюючих пунк­тів кабельного зв’язку, що не обслуговуються, огорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дре­нажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і телемеханіки магістраль­них трубопроводів;
 • переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджу­вати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, крано­ве обладнання, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубо­проводів;
 • перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств магістральних трубопроводів.

 

Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, підривні, гірничі, землечерпальні та поглиблювальні роботи на земельних ділянках у межах охоронних зон, у місцях, де магістральні газопроводи проходять через ріки, водойми та болота, торфорозробка та організація кар’єрів для добування корисних копалин, а  також  всі інші  роботи,  пов'язані  з  розробкою ґрунту на глибину більше 30 сантиметрів на  таких  земельних  ділянках,  проводяться  лише  на підставі  письмового  погодження  з  структурними підрозділами АТ «Укртрансгаз» та відповідних органів держав­ного нагляду і контролю.

 

Особи,  які отримали  письмове  погодження  на  проведення робіт  на земельних ділянках,  розташованих у межах охоронних зон, зобов'язані виконувати ці роботи з дотриманням умов їх  проведення та  додержанням  правового  режиму  земель  охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів.

 

Проїзд автомашин і механізмів через газопроводи здійснювати дорогами і переїздами, спеціально об­ладнаними і погодженими з структурними підрозділами АТ «Укртрансгаз». Польові сільськогосподарські роботи в охоронних зонах газопроводів землекористувачам належить проводити з обов’язковим попереднім повідомленням структурних підрозділів АТ «Укртрансгаз» про початок орно-посів­них та збиральних робіт.

 

Особи, винні у    створенні    перешкод підприємствам  магістральних  трубопроводів  при  здійсненні  ними контролю   за   технічним   станом   та   виконанні   планових   і аварійно-відновлювальних робіт,  у спричиненні аварій,  створенні аварійних  ситуацій   чи   інших   ускладнень   у   функціонуванні магістральних  трубопроводів,  що заподіяли шкоди майну  підприємств  магістральних трубопроводів,   власників та  користувачів  земельних  ділянок, довкіллю , несуть       дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом. .

 

Права та обов’язки підприємства магістральних трубопроводів і встановлена законодавством відпові­дальність в разі пошкодження або руйнування об’єктів магістрального трубопроводу: згідно статей 4-5, 7 9-10, 14-16, 19-20, 22-23 «Правил охорони магістральних газопроводів», затверджених постановою КМУ від 16.11.2002 року № 1747, статей 6-7, 9, 10, 14-17, 19-21, 23, 25 Закону України «Про правовий режим зе­мель охоронних зон об’єктів магістральних газопроводів» від 17.02.2011 року № 3041-VI, статей  279, 292 ККУ, статі 138 КУпАП та іншими чинними законодавчими актами.

 

ГРОМАДЯНИ! Суворо дотримуйтесь правил охорони магістральних трубопроводів.

 

У разі виявлення витоків газу або пошкодження магістрального трубопроводу і його споруд, в тому числі під час проведення земляних робіт, слід негайно припинити роботи, повідомити про це Центральний диспетчерський департамент АТ «Укртрансгаз» за телефонами: +38 044-461-21-04, +38 044-461-21-05, факс: +38 044-461-21-09 і організувати охорону цього місця на віддалі охоронної зони (75 м – 350 м).


Поділитися