Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Укртрансгаз підтримує зміни до Кодексу ГТС,  ухвалені НКРЕКП

25 вересня 2018 року, м. Київ – Укртрансгаз підтримує рішення НКРЕКП змінити Кодекс ГТС в частині встановлення достатнього рівня фінансового забезпечення, уточнення визначення та реквізитів торгового сповіщення, запровадження чіткого та прозорого механізму припинення транспортування. Відповідне регуляторне рішення було прийнято на засіданні Комісії 25 вересня 2018 року. Про це повідомляє Департамент корпоративних комунікацій Укртрансгазу.

 

«Умови надання доступу до ГТС повинні гарантувати безпеку діяльності ГТС. Прийняті сьогодні зміни до Кодексу ГТС дозволяють досягти балансу інтересів суб’єктів ринку – мінімізувати ризики оператора ГТС і надати безперешкодний доступ до ГТС замовникам послуг транспортування газу. Усі ми розуміємо, що запровадження добового балансування вимагає від усіх суб’єктів ринку дотримання дисципліни доступу і дисципліни газоспоживання. Тому важливими є прозора оперативна схема і механізм припинення транспортування природного газу під час добового балансування. Укртрансгаз продовжує роботу з Регулятором щодо інших питань і положень Кодексу ГТС. Зокрема, щодо взаємодії Оператора ГТС з операторами ГРМ в контексті фінансового забезпечення у разі, коли оператори ГРМ не мають належного постачальника або суб’єкта, який забезпечить їх необхідними обсягами природного газу», – зауважила Тетяна Федорова, член правління Укртрансгазу.

 

Наступним кроком Укртрансгаз очікує зміни до Кодексу ГТС в частині порядку розрахунку плати за нейтральність та запровадження алокаційної угоди, які мають бути ухвалені до кінця поточного року.  

 

Та наразі одним з найважливіших питань, що потребує негайного вирішення, є норма діючого Кодексу ГТС, яка трактує  несанкціонований відбір як послуги балансування. Це дозволяє операторам газорозподільчих мереж на законних підставах здійснювати фактично протиправні дії, які є порушеннями на ринку природного газу.

 

Мова про несанкціонований відбір природного газу з ГТС – операторами газорозподільних мереж для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) без відповідного договору купівлі-продажу газу та без оплати за його незаконний відбір. А також аналогічний несанкціонований відбір природного газу з ГТС – підприємствами ТКЕ на мережах операторів ГРМ в порушення постанови Кабінету Міністрів України про покладення на НАК «Нафтогаз України» спеціальних обов’язків (ПСО) з постачання природного газу.

 

Інформаційна довідка щодо прийнятих змін до Кодексу ГТС

 

Фінансове забезпечення. В результаті прийняття Кодексу ГТС в редакції постанови НКРЕКП №1437 від 27.12.2017 була створена ситуація, коли Оператор ГТС не мав покриття небалансу з моменту припинення надання послуги до моменту фізичного відключення споживача. Це створювало сприятливі умови для зловмисників, які могли вільно здійснювати безтоварні операції на ринку природного газу, безпідставно і протиправно користуючись природним газом оператора ГТС як «товарним кредитом», без жодної гарантії майбутнього покриття можливого негативного небалансу. У цій же редакції Кодексу замовник послуг самостійно визначав розмір та форму свого фінансового забезпечення. Таким чином, рівень фінансового забезпечення не покривав:

  • Добовий небаланс в газовій добі D-1 – доба після поточної;
  • Добовий небаланс в поточній добі D, пов'язаний із незбалансованістю номінації  та поданням торгових сповіщень на відчуження природного газу;
  • Відбір природного газу  споживачам, щодо яких замовник послуг транспортування є діючим постачальником, до моменту припинення або обмеження;
  • Обсяг корегування відбору природного газу споживачами, споживання яких не вимірюється щодобово.

 

При цьому Укртрансгаз не був наділений правом відхиляти номінації/реномінації які перевищують рівень фінансового забезпечення. Таким чином, оператор ГТС не міг протидіяти можливим зловживанням і не мав жодних гарантій належної і своєчасної сплати за щоденний небаланс. Фінансові втрати у таких ситуацій покривались українськими замовниками через тариф на газ або бюджетом України.

 

Вирішення ситуації – Завдяки внесеним 25.09.2018 року змінам до Кодексу, оператор ГТС зможе перевіряти достатність фінансового забезпечення замовника послуг, і воно не може бути менше суми наступних значень:

  • Неоплаченої вартості негативного небалансу за попередні газові місяці;
  • Неоплаченої плати за нейтральність балансування;
  • Нарахованої суми вартості добових негативних небалансів поточного розрахункового періоду;
  • Вартості  газу на наступні  5 діб для промисловості та на наступні 3 доби для інших споживачів у поточному або попередньому місяці.
  • При цьому, замовник повинен подати фінансове забезпечення не пізніше ніж за 3 години до кінцевого строку до подання номінації або реномінації.

 

Припинення транспортування. До цього часу така норма була відсутня, тому не було можливості здійснювати припинення транспортування.

 

Вирішення ситуації – Завдяки внесеним 25.09.2018 змінам до Кодексу, оператор ГТС матиме право припинити постачання газу у разі виникнення аварійних ситуацій та невідповідності якості газу. А також оператор ГТС зобов’язаний припинити постачання у разі несанкціонованого відбору газу, відсутності договірної потужності, недостатності фінансового забезпечення та у будь-яких випадках, передбачених законодавством.

 

Торгові сповіщення. У попередній редакції Кодексу ГТС торгове сповіщення направлялося Оператору ГТС від замовника послуг транспортування природного газу щодо обсягів природного газу, які він мав намір відчужити або набути.

 

Таке визначення закладало механізм, який допускає можливість розпорядження газом, на який замовник послуг транспортування ще не набув власність, а лише має намір це зробити. При цьому, намір щось набути або відчужити не свідчить про перехід права власності на природний газ.

 

Також існувала невідповідність щодо обов’язкових реквізитів торгового сповіщення, визначених Кодексом ГТС та Регламентом (ЄС) 312/2014. Зокрема, пункт 5 глави 2 розділу XIV Кодексу ГТС не передбачав обов’язкової наявності в торговому сповіщенні інформації стосовно газової доби, коли передаватиметься природний газ,  в той час, коли статтею 5(4) Регламенту (ЄС) 312/2014 така вимога встановлена. 

 

Вирішення ситуації – Відтепер замовник може надавати торгове сповіщення виключно маючи підтвердження права підтвердження передачі власності на такий об’єм.


Поділитися