Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

До уваги замовників послуг транспортування газу

ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» повідомляє замовників послуг транспортування про зміни щодо розрахунку фінансового забезпечення за договорами транспортування природного газу.

 

Укртрансгаз провів аналіз діяльності замовників послуг транспортування – імпортерів природного газу, за результатами якого виявлено таке.

 

Відповідно до п. 1 глави 1 розділу ХІ Кодексу ГТС для отримання послуг із транспортування (фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою) замовник послуг транспортування подає оператору газотранспортної системи номінації та/або місячну номінацію по точках входу та точках виходу в установленому цим розділом порядку.

Згідно з п. 2 глави 1 розділу ХІ Кодексу ГТС номінація повинна визначати обсяг природного газу по кожній точці входу та виходу (що може бути як фізичною, так і віртуальною), які замовляються замовником послуг транспортування.

 

Окремими замовниками послуг транспортування – імпортерами природного газу подаються місячні номінації, які передбачають плановий місячний обсяг подачі газу в точках входу на міждержавних з’єднаннях та одночасно плановий місячний обсяг відбору газу в точках виходу до газорозподільних мереж чи прямих споживачів (розподіл газу споживачам).

При цьому, замовлення потужності точок входу на міждержавних з’єднаннях здійснюється на добу наперед на основі переривчастої потужності в останні доби газового місяця, що зумовлює ризик ненадходження в газотранспортну систему в повному обсязі газу, розподіленого згідно з підтвердженою номінацію.

 

Згідно з п. 1 гл. 2 розділу ХІV Кодексу ГТС оператор газотранспортної системи розраховує добовий небаланс щодо кожного замовника послуг транспортування для кожної газової доби як різницю між обсягом природного газу, яку замовник послуг транспортування передав у точках входу, і обсягом природного газу, який відібрав з газотранспортної системи у точках виходу за цю газову добу.

Як передбачено п. 5 гл. 2 розділу ХІV Кодексу ГТС допускається відхилення добового небалансу замовника послуг транспортування без необхідності виконання вимог пунктів 3 та 4 цієї глави, якщо рівень небалансу не буде перевищувати ±15 % від номінації/реномінації (включно).

Відповідно до п. 8 гл. 2 розділу ХІV Кодексу ГТС у разі, якщо за газову добу обсяг природного газу, переданого замовником послуг транспортування у точках входу, становить "0", а обсяг отриманих замовником послуг транспортування у точках виходу відрізняється від "0", то добовий небаланс становить 100 % обсягу, отриманого у точках виходу.

Відповідно до п. 7 гл. 2 розділу ХІV Кодексу ГТС у разі перевищення допустимого рівня небалансу, зазначеного у пункті 5 цієї глави, замовником послуги транспортування оператор газотранспортної системи має право застосовувати щодо нього (чи його контрагентів/споживачів) відповідні заходи з обмеженням (припиненням) транспортування природного газу по відповідних точках входу/виходу, у тому числі за рахунок виконання таких дій операторами суміжних систем.

 

У зв’язку з цим, повідомляємо, що у разі виникнення вищезазначеної ситуації, до таких замовників послуг транспортування (чи його контрагентів/споживачів) буде вжито відповідні заходи з обмеження (припинення) транспортування природного газу по відповідних точках входу/виходу.

 

При цьому зауважуємо, що номінація замовника послуг транспортування, у відповідності до вимог Кодексу ГТС, має бути забезпечена відповідним рівнем фінансового забезпечення виконання замовником послуг транспортування природного газу щодо оплати послуг балансування.

У зв’язку з цим доводимо до відома всіх замовників послуг транспортування – імпортерів природного газу про те, що місячні номінації, які передбачають плановий місячний обсяг подачі  газу в точках входу на міждержавних з’єднаннях і одночасно плановий місячний обсяг відбору газу в точках виходу до газорозподільних мереж чи прямих споживачів (розподіл газу споживачам) та/або передачу газу у віртуальній торговій точці,
будуть підтверджуватися оператором газотранспортної системи, за умови відсутності інших підстав для їх відхилення, передбачених Кодексом ГТС, виключно у разі надання фінансового забезпечення щодо оплати послуг балансування, розмір якого повністю покриватиме ризик неподання в газотранспортну систему в точках входу на міждержавних з’єднаннях розподілених обсягів газу.

 

Враховуючи вищезазначене, ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» як оператор газотранспортної системи, підтверджуючи прозорість своєї діяльності та відсутності в своїх діях ознак упередженості чи  дискримінації, оприлюднив Порядок перевірки рівня фінансового забезпечення, який є єдиним та в однаковій мірі буде застосовуватися до всіх замовників послуг транспортування, в тому числі імпортерів природного газу.

 

Сподіваємося на розуміння та плідну співпрацю!

«Порядок перевірки рівня фінансового забезпечення» додається.


Поділитися