Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Змінені вимоги до фінансового забезпечення послуг балансування

12 травня 2017 року, м. Київ — ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» звертає увагу замовників послуг транспортування газу на те, що згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 615 від 28.04.2017  були внесені зміни, зокрема, до розділу VIII глави 2 «Фінансове забезпечення» Кодексу газотранспортної системи України.
Відповідно до 2 пункту Постанови № 615 замовники послуг транспортування у строк до 01 жовтня 2017 року повинні забезпечити приведення фінансового забезпечення щодо оплати послуг балансування (у формі банківської гарантії) відповідно до вимог розділу VIII глави 2 Кодексу газотранспортної системи України, які наведені нижче:
«Замовник послуг транспортування має право надати фінансове забезпечення у вигляді банківської гарантії, виданої зареєстрованим в Україні банком або банком, зареєстрованим у країнах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), при цьому повинні виконуватися нижчезазначені вимоги:
1) для банків, зареєстрованих у країнах, що входять до ОЕСР, діючий довгостроковий кредитний рейтинг повинен бути не менше ніж «А» для рейтингів, виданих компанією Standard & Poor’s чи Fitch IBCA, та/або не менше ніж «А2» для рейтингів, виданих компанією Moody’s Investors Service;
2) для банків, зареєстрованих в Україні:
у такого банку є діючий національний довгостроковий кредитний рейтинг від міжнародних рейтингових агенцій Standard & Poor’s, Fitch IBCA або Moody’s Investors Service, який не менше ніж:
«A(ukr)» для рейтингів, підтверджених рейтинговою агенцією Fitch IBCA, та/або
«A.ua» для рейтингів, підтверджених рейтинговою агенцією Moody’s IBCA, та/або
«uaA» для рейтингів, підтверджених рейтинговою агенцією Standard & Poor's;   або
у такого банку:
частка активів становить не менш ніж 0,5 % активів банківської системи України; або
контрольний пакет акцій (більше ніж 50 %) належить фінансовій або банківський установі(-ам), яка(-і) має (-ють) діючий довгостроковий кредитний рейтинг не менш «А» для рейтингів, виданих компанією Standard & Poor’s чи Fitch IBCA, та/або не менш ніж «А2» для рейтингів, виданих компанією Moody’s Investors Service, та зареєстрована в Україні або у країні, що входить до ОЕСР.
Не вважається належним фінансовим забезпеченням банківська гарантія, якщо:
1) співвідношення суми стабілізаційних кредитів та/або кредитів рефінансування, виданих Національним банком України банку, що надав таку гарантію, до розміру його статутного капіталу перевищує 50 %;
2) сума банківської гарантії перевищує 20 % від обсягу статутного капіталу банку, що надав таку гарантію;
3) до банку, що надав таку гарантію, або до власників його істотної участі, або до його пов’язаних осіб застосовано секторальні санкції іноземними державами-членами ОЕСР, Європейським Союзом чи Україною.
Банківські гарантії, видані банками, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про віднесення до категорії проблемного або неплатоспроможного протягом строк. 

Поділитися