Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Оприлюднено проект змін до кодексу газосховищ

17 лютого 2017 року, м. Київ – Оператор газотранспортної системи України повідомляє, що на сайті регулятора ринку НКРЕКП було розміщено проект змін регуляторних актів – зміни до Кодексу газосховищ, Типового договору зберігання газу (закачування/відбір) та Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування/відбір).

Мета Проекту - забезпечення більш ефективного використання потужностей із зберігання газу як оператором так і замовниками.

Регуляторний орган приймає пропозиції щодо Проекту до 13 березня 2017 року.

Проект розроблений спільно зі спеціальною місією експертів TAIEX за підтримки Європейської комісії за участю Головного радника Бельгійського Регуляторного органу та із урахуванням відповідних рекомендацій для регулювання певних питань зберігання. 

 

Проект передбачає, зокрема, наступні зміни до Кодексу:

1) введення нових визначень та доповнення вже існуючих.

2) крім виконання існуючих зобов’язань, оператор газосховищ природного газу (ОГС) повинен діяти неупереджено, дотримуючись вимог рівноправності та прозорості для доступу до підземних сховищ, забезпечуючи адміністрування прав власності зберігання та закачування газу та адміністрування передачі розподіленої потужності а також зобов’язується вести окремий облік газу, що знаходиться у газосховищах під різними митними режимами згідно із вимогами Митного кодексу України. Теоретично, останнє чітко дозволить ОГС зберігати газ відповідно до режиму митного складу, що забезпечить зберігання газу в українських газосховищах, не сплачуючи при цьому ПДВ, а також адміністрування передачі прав на газ у такому режимі. Процедура адміністрування передачі газу детально викладена.

3) замість місячних актів для закачування/відбору газу до/з підземних сховищ газу ОГС та його замовник повинні будуть підписувати акти про рух газу на рахунку зберігання замовника, що, зокрема, відображає продаж газу в газосховищах та балансування газу на рахунку замовника в кінці кожного місяця. Це дозволить більш точно та чітко здійснювати рух газу між замовниками ОГС в газосховищах. Форма нового акту буде розміщена на веб-сайті ОГС.

4) замовник наділений новими зобов’язаннями, а саме: він повинен відібрати та перевести на свій рахунок весь газ, що зберігається в газосховищах до закінчення терміну дії угоди на зберігання (закачування/відбір) газу. В іншому випадку, ОГС повинен скласти відповідний акт та зберігати газ протягом періоду за який було здійснено оплату.

5) у загальному, Проект передбачає більш детальне викладення змісту послуг ОГС в Кодексі, зокрема, в частині індивідуальних послуг на місяць або на рік вперед. Особливості кожної послуги (із розділом на зберігання, закачування та відбір), розподіл потужностей та процедури подання номінацій, які детально визначені відповідно до типу та тривалості послуг.

6) фінансове забезпечення на добу вперед для індивідуальних послуг повинно бути зарахованим на рахунок оператора протягом банківського дня, що передує дню надання даної послуги (станом на сьогодні можлива лише передплата на місяць ).

7) якщо фінансове забезпечення розподіленої річної або місячної потужності не зараховане за 5 банківських днів відповідного місяця, ОГС анулює розподіл та пропонує дану потужність іншим замовникам (станом на сьогодні ОГС може призупинити надання послуг і тільки через 14 днів з моменту призупинення надання послуги пропонувати розподілену потужність іншим замовникам)

8) ОГС зможе розподіляти до 90 % технічних потужностей для газосховищ, а 10 % технічних потужностей мають залишатись вільними протягом місячних періодів (наразі це не регулюється).

9) стабілізаційний (нейтральний) період для газосховищ не повинен перевищувати 30 днів та протягом даного періоду ОГС повинен обмежити доступ до потужності та не стягувати плату за доступ до потужності із замовника.

10) особливі підстави для відмови у розподілі технічної потужності, а саме – відсутність підписаного договору на зберігання (закачування/відбір), наявність простроченої заборгованості у замовника перед оператором за договором на зберігання (закачування/відбір), нестача вільної потужності та інші суттєві причини.

11) буде змінено процедуру розподілу потужності, зокрема, подання заявки на щорічну потужність у період з 1 лютого до 15 лютого поточного року (наразі з 10 по 25 лютого) та заявки на розподіл місячної потужності до кожного 5 числа місяця, що передує місяцю розподілу. Доступ до річної потужності (без переривання на закачування, зберігання та відбір) повинен бути відокремленим між одним та іншим замовником.

12) об’єм інформації, яка публікується ОГС на своєму веб сайті, значно збільшений та, зокрема, інформація щодо потужності на добу вперед, закачування та відбір газу щомісячно та криві даних по послугах із зберігання (закачування/відбору), графіки планової діяльності із зберігання, інформації про рух газ, що зберігається  в газосховищах, тощо.

 

Проект передбачає наступні зміни в Методиці:

1) Планова вартість послуг ОГС буде дорівнювати плановій вартості послуг зберігання, закачування та відбору (на противагу діючим, які прирівнюються до умовного показника та перемінних витрат, які розраховуються відповідно до Методики )

2) Тарифи на зберігання, закачування та відбір газу будуть визначатись на основі планової вартості відповідних послуг, а не планового прибутку від послуг зберігання. Рівень очікуваного прибутку лишається незмінним (4%).

3) Коефіцієнт, що застосовується для тарифів на індивідуальні щомісячні послуги, складатиме від 1.1 до 2.5 (наразі не більше 1.5 ) а для послуг «доба наперед» від 1.2 до 3.0 (наразі не більше 2.0). Не передбачається надання будь-яких знижок для послуг на переривчастій основі (наразі знижка складає від 0.1 до 0.8) коефіцієнти, що пропонуються ОГС та являються затвердженими Регулятором (не застосовуватимуться загальні коефіцієнти, які передбачаються в чинному варіанті Методики) )

Зміни, які передбачені Проектом для Типового договору у більшості відображають зміни для різних типів послуг, що надаються ОГС замовникам, та оплати даних послуг, включаючи розподіл потужності. Будь-ласка, зверніть увагу  на можливість призупинення надання послуг в односторонньому порядку з письмовим попередженням іншої сторони про вчинене нею порушення – дане положення виключене із Типового договору. Можливість призупинення надання послуг згідно із договором встановлюється відповідно до взаємної згоди або до рішення суду. 


Поділитися