Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Магістральні газопроводи

Основною складовою газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз» є мережа магістральних газопроводів та газопроводів-відводів, що являє собою єдиний технологічний комплекс, який працює в безперервному робочому режимі.

 

 

Загальна довжина газопроводів, які експлуатує Компанія, становить 37,93 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів – 22,20 тис. км, газопроводів-відводів – 13,34 тис. км. та розподільних газопроводів – 2,39 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) зросла до 1472.

Управлінням та експлуатацією магістральними газопроводами займається філія «Оператор газотранспортної системи України». Ремонтно-технічне обслуговування магістральних газопроводів, технічний нагляд за будів­ництвом нових та капітальний ремонт діючих газопроводів виконують 5 управлінь магістральних газопроводів (УМГ), включаючи 32 лінійно-виробничих управління магістральних газопро­водів (ЛВУ МГ) та 6 виробничих управлінь підземного зберігання газу (ВУ ПЗГ).

 

Захист підземних комунікацій об’єктів транс­портування газу від ґрунтової корозії та корозії, викликаної блукаючими струмами, на газотранспортній системі АТ «Укртрансгаз» здійснюється 4658 установками катодного захисту, 120 уста­новками дренажного захисту, 3084 протекторами, які значною мірою сприяють подовженню терміну її експлуатації.

 

 

 

 

З метою своєчасного виявлення та усунення можливих дефектів на об’єктах газотранспортної системи, підвищення ступеня надійності транс­портування газу Компанія проводить комплексне обстеження стану технологічного обладнання: лінійної частини МГ, ГРС, КС, засобів автоматики і телемеханіки енергетичного обладнання. Організацію і проведення цих робіт здійснює Науково-виробничий центр технічної діагнос­тики – НВЦ «Техдіагаз».

 

 

Під час діагностування об’єктів ГТС використо­вуються сучасні методи, у тому числі внутрішньо-трубна магнітна дефектоскопія інтелектуальними поршнями. За результатами внутрішньотрубної діагностики ліквідовуються аварійно небезпечні дефекти на тілі труб експортних газопроводів за новітніми технологіями без зупинки їх роботи. 

 

Перелік нормативних документів:

1. Стандарт СОУ 49.5-30019801-035:2016. Магістральні газопроводи. Діагностування. Порядок надання допуску.

2. Основні положення технічних вимог та правил контролю труб для магістральних нафтогазопроводів (ОПТВ)

3. СТП 320.30019801.084-2003 Магістральні газопроводи_Вимоги до обсягів збору даних для наповнення системи паспортизації магістральних газопроводів

 

Протокол відкритого обговорення проекту Плану розвитку газотранспортної системи АТ «УКРТРАНСГАЗ» 2019-2028 роки

Оголошення щодо відкритого обговорення проекту Плану розвитку ГТС АТ «Укртрансгаз»

Протокол відкритого обговорення проекту Планів розвитку ГТС та ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 2018-2027 роки