Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Магістральні газопроводи

Основною складовою газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз» є мережа магістральних газопроводів та газопроводів-відводів, що являє собою єдиний технологічний комплекс, який працює в безперервному робочому режимі.

 

 

Загальна довжина газопроводів, які експлуатує Компанія, становить 37,93 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів – 22,20 тис. км, газопроводів-відводів – 13,34 тис. км. та розподільних газопроводів – 2,39 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) зросла до 1472.

Управлінням та експлуатацією магістральними газопроводами займається філія «Оператор газотранспортної системи України». Ремонтно-технічне обслуговування магістральних газопроводів, технічний нагляд за будів­ництвом нових та капітальний ремонт діючих газопроводів виконують 5 управлінь магістральних газопроводів (УМГ), включаючи 32 лінійно-виробничих управління магістральних газопро­водів (ЛВУ МГ) та 6 виробничих управлінь підземного зберігання газу (ВУ ПЗГ).

 

Захист підземних комунікацій об’єктів транс­портування газу від ґрунтової корозії та корозії, викликаної блукаючими струмами, на газотранспортній системі АТ «Укртрансгаз» здійснюється 4658 установками катодного захисту, 120 уста­новками дренажного захисту, 3084 протекторами, які значною мірою сприяють подовженню терміну її експлуатації.

 

 

 

 

З метою своєчасного виявлення та усунення можливих дефектів на об’єктах газотранспортної системи, підвищення ступеня надійності транс­портування газу Компанія проводить комплексне обстеження стану технологічного обладнання: лінійної частини МГ, ГРС, КС, засобів автоматики і телемеханіки енергетичного обладнання. Організацію і проведення цих робіт здійснює Науково-виробничий центр технічної діагнос­тики – НВЦ «Техдіагаз».

 

 

Під час діагностування об’єктів ГТС використо­вуються сучасні методи, у тому числі внутрішньо-трубна магнітна дефектоскопія інтелектуальними поршнями. За результатами внутрішньотрубної діагностики ліквідовуються аварійно небезпечні дефекти на тілі труб експортних газопроводів за новітніми технологіями без зупинки їх роботи. 

 

Перелік нормативних документів:

1. Стандарт СОУ 49.5-30019801-035:2016. Магістральні газопроводи. Діагностування. Порядок надання допуску.

2. Основні положення технічних вимог та правил контролю труб для магістральних нафтогазопроводів (ОПТВ)

3. СТП 320.30019801.084-2003 Магістральні газопроводи_Вимоги до обсягів збору даних для наповнення системи паспортизації магістральних газопроводів

 

Оголошення щодо відкритого обговорення проекту Плану розвитку ГТС АТ «Укртрансгаз»

Протокол відкритого обговорення проекту Планів розвитку ГТС та ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 2018-2027 роки