Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Сертифікація діяльності

Сертифікація інтегрованої системи управління ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

 

Інтеграція України до європейської спільноти, виконання нафтогазових директив Європейського Союзу та завдання підвищення ефективності експлуатації газотранспортної системи потребують від ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” впровадження сучасних принципів і методів керування діяльністю відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 тощо і створення інтегрованих систем управління.

 

Інтегрована система управління – це частина загальної системи управління організації, яка відповідає вимогам двох або більше стандартів (у ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” це 4 стандарти: система управління якістю (ISO 9001), система екологічного управління (ISO 14001), система енергетичного менеджменту (ISO 50001), система управління безпекою праці (OHSAS 18001)) та функціонує як єдине ціле і спрямована на задоволення вимог усіх зацікавлених сторін (замовники, споживачі, персонал, постачальники, держава, суспільство тощо).

 

Головною метою впровадження та сертифікації інтегрованої системи управління ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 і OHSAS 18001 – підтвердити якість, надійність, безпеку та енергетичну ефективність технологічних процесів і об’єктів газотранспортної системи України та підвищити ефективність менеджменту Компанії, ґрунтуючись на визнаних у всьому світі стандартизованих правилах управління.

 

Роботи з розроблення, впровадження та сертифікації систем управління на відповідність міжнародним стандартам у ДК “Укртрансгаз” (з 2012 року – ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”) проводяться з 2003 року. За цей період:

 

  • 2003 рік - сертифікована система управління якістю (ДСТУ ISO 9001-2001) та у 2010 році (ДСТУ ISO 9001:2009), (система сертифікації УкрСЕПРО);
  • 2006 рік – сертифікована система екологічного керування (ДСТУ ISO 14001:2006), (система сертифікації УкрСЕПРО);
  • 2011 рік – сертифіковані система управління якістю (ISO 9001:2008), система екологічного управління (ISO 14001:2004) та система управління безпекою праці (OHSAS 18001:2007), “TUV Rheinland Cert” (Німеччина);
  • 2013 рік – сертифікована система енергетичного менеджменту (ISO 50001:2011), “TUV SUD”(Німеччина);
  • 2015 рік – сертифіковані система управління якістю (ISO 9001:2008), система екологічного управління (ISO 14001:2004) та система управління безпекою праці (OHSAS 18001:2007), система енергетичного менеджменту (ISO 50001:2011), “TUV SUD”(Німеччина).

 

У грудні 2017 року ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” успішно пройшов ресертифікаційний аудит від представника міжнародного сертифікаційного органу “TUV SUD” (Німеччина) в Україні компанії ТОВ “ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ” та за результатами перевірки отримав сертифікати відповідності міжнародним стандартам з менеджменту якості (ISO 9001:2015), менеджменту навколишнього середовища (ISO 14001:2015), менеджменту охорони професійного здоров’я та безпеки праці (OHSAS 18001:2007) та енергетичного менеджменту (ISO 50001:2011). Отримані документи мають термін дії до 2021 року.

 

Сертифікат ISO 9001,  Сертифікат ISO 14001

   

Сертифікат OHSAS 18001, Сертифікат ISO 50001

   

 

Незалежне обґрунтоване підтвердження з боку міжнародного сертифікаційного органу “TÜV SÜD” відповідності сертифікованих систем менеджменту ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, надають замовникам послуг з транспортування та зберігання природного газу (компаніям Росії, Німеччини, Франції, Словаччини, Польщі, Угорщини, Італії, Туреччини, Румунії тощо) впевненість у тому, що ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” надійний партнер, який гарантує виконання контрактних зобов’язань та забезпечує безперебійну, безпечну, енергоефективну та енергоощадну роботу газотранспортної системи України.

 

Сертифікати, які видані “TUV SUD” визнаються більш ніж у 80 країнах світу. Термін дії сертифікатів складає 3 роки з обов’язковим щорічним підтвердженням в ході наглядових аудитів.

 

Одними з основних документів систем менеджменту ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 є:

Політика у сфері якості
Екологічна політика
Політика у сфері безпеки праці
Енергетична політика

 

Ці документи, які затверджені вищим керівництвом Компанії містять загальну мету діяльності та наміри ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” у сфері забезпечення якості послуг, їх екологічної безпеки та безпеки праці, енергоощадну.