Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

ЕІС-коди

Загальна інформація

   З метою уніфікації та однозначної ідентифікації суб’єктів ринку природного газу та для забезпечення спрощення процедур зміни постачальників природного газу та електронного обміну даними між суб’єктами ринку природного газу, на національному рівні використовується система кодування ЕІС, рекомендована Європейською мережею операторів газотранспортних систем (ENTSOG) згідно регламенту Європейської комісії: «EIC схема для кодування та ідентифікації в енергетиці».

   ЕІС-код це код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного газу та/або точки комерційного обліку, визначений за правилами Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), з метою уніфікації та однозначної ідентифікації суб’єктів ринку природного газу та точок комерційного обліку розміщених на об’єктах газової інфраструктури, у тому числі для участі у регіональних (міжнародних) газових ринках, та для забезпечення спрощення процедур зміни постачальників природного газу та електронного обміну даними між суб’єктами ринку природного газу.

   Будь-який Суб’єкт ринку природного газу може звернутися до LIO з яким він веде пряму взаємодію з проханням про присвоєння йому коду ЕІС. Присвоєння коду-ЕІС відбувається на основі заповненої Суб’єктом ринку природного газу «заявки на отримання коду EIC». Суб’єкт ринку якому вже було присвоєно ЕІС-код в разі зміни інформації, пов’язаної з кодом ЕІС повинен звернутися до свого LIO.

   Якщо заявник, який подав заявку на присвоєння йому ЕІС-коду неправильно заповнив подану форму чи надав неповну або недостовірну інформацію, то LIO має право відмовити йому в наданні коду ЕІС.

   Замовник послуг транспортування, які планують здійснювати свою діяльність на території країн Європейського союзу або спостерігачів та  договірних сторін Енергетичного Співтовариства (Energy Community), повинні продублювати заявку на присвоєння ЕІС-кодів англійською мовою. Відповідну заявку можна за посиланням.      

 

Перевірити EIC-код

Наявність EIC-код споживача в централізованій базі, а також EIC-код відповідного оператора, можливо перевірити дистанційно в онлайн режимі.

 

Призначення, оновлення ЕІС-коду для постачальників та  суб’єктів ринку природного газу підключених до ГТС.

   Для призначення, оновлення, деактивізації ЕІС-коду заявник  зобов’язаний заповнити форму заяви, та передати її в АТ «Укртрансгаз». Форма заяви має підписуватися вповноваженим представником, і містити мокру печатку організації, яка подає заяву.

   Після отримання «заявки на отримання коду EIC» від заявника АТ «Укртрансгаз» проводить перевірку достовірності і відповідності наданої інформації заявником в разі позитивної відповіді АТ «Укртрансгаз» призначає заявнику його персоніфікований ЕІС-код відповідно до типу сфери його діяльності.

 

Призначення, оновлення ЕІС-коду для групи суб’єктів ринку природного газу підключених до газорозподільчих систем.

   Для призначення, оновлення, деактивізації ЕІС-коду заявник  звертається до представництва газорозподільчої компанії до якої він безпосередньо підключений.

   Оператори газорозподільчих систем отримують заявку від суб’єкта ринку природного газу надають йому код відповідно до «Інструкції присвоєння ЕІС-кодів суб’єктам ринку природного газу (для операторів ГРМ)». Після присвоєння ЕІС-коду Оператори газорозподільчих систем вносить його у власну базу даних яку надають в АТ «Укртрансгаз» відповідно до «Інструкції з заповнення форми бази даних ЕІС-кодів (для операторів ГРМ)».

 

Присвоєння, ЕІС-коду для точок входу/виходу газорозподільних мереж

Оператор ГРМ здійснює присвоєння/деактивацію ЕІС-кодів для точок входу/виходу з суміжними операторами ГРМ, видобувними компаніями та/або з іншими об’єктними (прямий споживач) які здійснюють постачання газу в мережу оператора ГРМ, відповідно до «Інструкції присвоєння ЕІС-кодів для точок входу/виходу газорозподільних мереж».

 

Документи

  1. Завантажити заявку на отримання коду ЕІС
  2. Інструкція присвоєння ЕІС-кодів суб’єктам ринку природного газу (для операторів ГРМ)
  3. Інструкції з заповнення форми бази даних ЕІС-кодів (для операторів ГРМ)
  4. Завантажити схему енергетичного ідентифікаційного кодування (ЕІС) довідниковий посібник
  5. Шаблон для розрахунку контрольно символу (в Exel-файлі)
  6. Завантажити перелік віртуальних точок виходу з газотранспортної системи (дійсний з червня 2017)
  7. Завантажити перелік віртуальних точок входу до газотранспортної системи (дійсний з червня 2017)
  8. Інструкція присвоєння ЕІС-кодів для точок входу/виходу газорозподільних мереж

 

Контакти

Чорний Сергій Володимирович,

заступник начальника відділу стратегічного планування АТ «Укртрансгаз»

тел. (044)461-20-77

 

Корисні посилання

 

Поширенні запитання

Питання Відповідь
1.

Що робити якщо ЕІС код було присвоєно раніше ?

1)Якщо Вам було раніше присвоєно ЕIC – код, в повторному його наданні потреби немає.


2)Просимо заповнити «заявку на отримання ЕІС-коду» в якій слід вказати Ваш ЕІС-код.

2.

Перелік кодів категорії споживача для промисловості, компобуту, бюджетних і релігійних організацій, для заповнення поля CATEGORY.

Для всіх суб’єктів ринку природного газу які являються юридичними особами, ФОП, бюджетними і релігійними організаціями код групи присвоюється - 00

3.

Як відобразити у вихідному файлі споживача у якого декілька вузлів обліку

Для споживачів у якого декілька вузлів обліку у полі NODE_SN (номер вузла обліку) прописуються номера всіх вузлів обліку через крапку з комою –« ; », до прикладу:

2856914; 32591425; 5553278; і т.д.

4.

Які поля вихідного файлу мають бути заповненні для абонентів-фізичних осіб, а які для абонентів-юридичних осіб

  1. Для фізичних осіб заповнюються всі поля окрім поля   C_NAME (назва підприємства).
  2. Для юридичних осіб і ФОП заповнюються всі поля окрім полів PERSONS (кількість осіб); AREA  (опалювальна площа);
5.

Як правильно присвоїти код ЕІС споживачу у якого декілька газоспоживаючих об’єктів і вони територіально прив’язані до різних ГРС.

У такому випадку споживачу присвоюється ЕІС-код прив’язаний до однієї з ГРС з якої він може отримувати газ, решта ГРС з яких він може отримувати газ додається в примітках