live

Перелік кодів відхилення номінації та їх значень

 

#

Код

1

відсутність діючого договору транспортування природного газу або порушення його умов

2

порушення вимог щодо змісту та/або порядку подання номінації/реномінації

3

перевищення номінацією/реномінацією потужності, що розподілена замовнику послуг транспортування природного газу, за винятком випадків подачі номінації/реномінації на точку виходу до газорозподільної системи та/або використання переривчастої потужності на міждержавних точках

4

недостатність фінансового забезпечення, визначеного згідно з положеннями глави 2 розділу VIII Кодексу

5

невиконання вимог чинного законодавства щодо наявності страхового запасу природного газу

6

оголошення оператором газотранспортної системи, оператором газорозподільної системи, оператором LNG, оператором газосховищ, суміжним газовидобувним підприємством або прямим споживачем у точках входу або виходу про обмеження, аварію або надзвичайну ситуацію, що робить неможливим надання послуг транспортування природного газу за наданою номінацією

7

відсутність, зупинення дії чи анулювання ліцензії на постачання природного газу для замовників послуг транспортування природного газу, які подали номінації/реномінації на точку виходу до прямого споживача та/або точки виходу до газорозподільної системи

8

порушення пунктів 5 та 6 глави 1 Розділу XI Кодексу ГТС

9

порушення абзацу 3 пункту 1 глави 3 Розділу XI Кодексу ГТС

10

невиконання вимог чинного законодавства щодо переміщення природного газу через митний кордон України трубопровідним транспортом відповідно до обраного митного режиму

11

накладення в установленому законодавством порядку арешту на обсяги, визначені в номінації/реномінації

12

відсутність підтвердження суміжним оператором