Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Повідомлення про реєстрацію на інформаційній платформі

Оновлено 21.11.2018

 

1. Процедура набуття статусу користувача платформи та електронної реєстрації уповноважених осіб користувача платформи

 

1.1. Замовник послуг транспортування, який має намір набути статусу користувача платформи, надає оператору газотранспортної системи повідомлення (заяву) на створення облікового запису уповноважених осіб користувача платформи за формою, наведеною у додатку 1 до  Кодексу ГТС.

 

1.2. Таке повідомлення (заява) повинно бути надане оператору газотранспортної системи в строк до 23.07.2018.

 

1.3. До повідомлення (заяви) на створення облікового запису уповноважених осіб користувача платформи додаються письмові довіреності, видані користувачем платформи на кожну уповноважену особу, що має право доступу  до інформаційної платформи від імені користувача платформи. Довіреності на уповноважених осіб не можуть містити будь-яких застережень. 

Завантажити шаблон довіреності на доступ до інформаційної платформи.

Крім того, користувач платформи надає Оператору ГТС довіреності на осіб, які мають право підпису документів, що подаються через інформаційну платформу від імені користувача платформи, в тому числі на осіб, які мають довіреності на доступ до інформаційної платформи. Довіреності на уповноважених осіб не можуть містити будь-яких застережень. 

Завантажити шаблон довіреності на підписання документів, що подаються через інформаційну платформу.

Суб'єкти ринку природного газу (користувачі), які мають доступ до Інформаційної платформи в особі безпосереднього керівника такого суб'єкта (ФОП) повинні надати Оператору ГТС відповідне повідомлення за зразком, в якому повинні навести зразок особистого підпису та зазначити серійний номер електронного цифрового підпису такої особи.

 

1.4. Одночасно з поданням повідомлення (заяви) на створення облікового запису уповноважених осіб користувача платформи, замовник послуг транспортування надає оператору газотранспортної системи два примірники, скріпленого підписом керівника та печаткою, договору транспортування природного газу, в редакції постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1437, та документів, надання яких визначено вимогами глави 1 розділу VIII Кодексу ГТС.

 

1.5. Після отримання  повідомлення (заяви)  на створення облікового запису уповноважених осіб користувача платформи за формою, наведеною у додатку 1 до  Кодексу ГТС, з необхідними додатками, оператором газотранспортної системи строює облікові записи уповноважених осіб користувача платформи на надсилає на електронний адрес уповноваженої особи користувача платформи, зазначений в повідомленні логін та початковий пароль (особистий закритий ключ) для  користування платформою.

 

1.6. Після отримання повідомлення від оператора газотранспортної системи з логіном та початковим паролем (особистим закритим ключем),  уповноважена особа користувача платформи, зобов’язана в строк не пізніше 3-х календарних днів здійснити перший вхід до платформи при якому змінити  та початковий пароль (особистий закритий ключ).

 

Для подальшого використання платформи уповноважена особа користувача платформи повинна використовувати присвоєний оператором газотранспортної системи логін та змінений пароль (особистий закритий ключ).

 

1.7. У разі необхідності здійснити коригування облікового запису уповноважених осіб чи видалення облікового запису уповноважених осіб користувач платформи надає оператору газотранспортної системи повідомлення на видалення або коригування облікового запису уповноважених осіб користувача платформи за формою, наведеною у додатку 1 до  Кодексу ГТС.

 

2. Застереження щодо дотримання користувачем платформи правил конфіденційності

 

2.1. Кожний користувач  платформи та уповноважені особи користувач платформи зобов’язані:

  • зберігати свій особистий закритий ключ у таємниці і таким чином, щоб ніхто інший не міг отримати доступ до ключа;
  • використовувати свій особистий закритий ключ і електронну реєстрацію виключно в інтересах користувача та відповідно до правил користування інформаційною платформою, які відповідають вимогам Кодексу ГТС;
  • інформувати оператора газотранспортної системи про доступ сторонніх осіб до інформації про її особистий закритий ключ та її розголошення (у зв’язку з чим оператор газотранспортної системи за зверненням користувача платформи блокує особистий ключ до подальшої його зміни).

 

2.2. Усі прямі та/або непрямі збитки, пов’язані з доступом до інформації про особистий ключ сторонніх осіб та її розголошенням та завдані з моменту отримання доступу сторонніх осіб до інформації про особистий ключ та її розголошення і до моменту інформування про це оператора газотранспортної системи, покладаються виключно на користувача платформи, з вини якого відбувся доступ до інформації сторонніх осіб.

 

2.3. Відповідальність за своєчасність, повноту і достовірність інформації, що надається/вноситься уповноваженими особами користувача платформи, несе користувач платформи.

 

3. Формування реєстру споживачів постачальника

 

3.1. За підсумками первинної реєстрації, але не пізніше 10-го числа (М-1) оператор газотранспортної системи надсилає через інформаційну платформу всім постачальникам Реєстр їх споживачів, починаючи з газового місяця (М), в якому буде запроваджено добове балансування (абз. 3 пункт 1, глава 5, розділ IV Кодексу ГТС).

 

3.2. Якщо постачальник, визначений у первинній реєстрації (крім постачальника із спеціальними обов'язками), не погоджується з закріпленим за ним споживачем або бажає встановити по такому споживачу певний період (періоди) постачання природного газу, він зобов'язаний не пізніше 25-го числа (М-1) на інформаційній платформі відмовитись від такого споживача або визначити період (періоди) постачання природного газу такому споживачу (абз. 3 пункт 1, глава 5, розділ IV Кодексу ГТС).

 

3.3. Постачальник, який у своєму Реєстрі споживачів при їх первинній реєстрації виявив відсутність споживача, якому планував постачати природний газ, або будь-який постачальник, який має намір постачати природний газ новому споживачу, має право не пізніше ніж за одну добу до кінцевого терміну подання номінації на газову добу (D) газового місяця (М), визначеного цим Кодексом, зареєструвати за собою такого споживача в інформаційній платформі, вказавши період постачання природного газу такому споживачу (пункт 4, глава 5, розділ IV Кодексу ГТС).

 

4. Електронно-цифровий підпис

 

Інформуємо вас, що на виконання п. 5 глави 1 розділу XVI Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493, для забезпечення цілісності файлів, які пересилаються між суб’єктами ринку в межах виконання угод, АТ «Укртрансгаз» буде використовувати сертифікати електронного цифрового підпису, видані Акредитованими Центрами Сертифікації Ключів.

 

Виконати накладення ЕЦП можливо використавши (але не обмежуючись) програмне забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1» або за допомогою онлайн сервісу https://czo.gov.ua/online-ecp. Файли, підписані за допомогою ЕЦП повинні знаходитись в одному контейнері (дані та підпис в одному контейнері) та мати розширення p7s.

 

Для отримання консультацій щодо електронної взаємодії та документообігу просимо надсилати питання на електронну пошту: iplatforma-sap@utg.ua


Для отримання консультації служби підтримки з технічних питань просимо звертатися за телефоном:

(044) 461-20-78

 

Години роботи:  Пн. – Пт., 08:30 – 16:30.

 

З питань стосовно ЕЦП :

Безбородов Олександр Олександрович: (044) 461-23-71

 

З питань стосовно оформлення документів:

Приймак Віра Вікторівна: (044) 461-21-75

Головко Оксана Володимирівна: (044) 461-21-15