live

Номінації та процедура здійснення алокації на міждержавних з’єднаннях

Замовники послуг транспортування, які здійснюють операції на міждержавних з’єднаннях (імпортують/експортують природний газ) – подають номінації в енергетичних одиницях.

 

Інформаційна платформа Оператора ГТС на основі фактичного (алокаційного) коефіцієнту вищої теплоти згоряння* за день D-2 розраховує в день D-1 аналогічний прогнозний показник для дня D (доби транспортування).

 

Завдання Оператора при обробці такої номінації – підтвердити точні обсяги в енергетичних одиницях і показати прогнозні обсяги в кубічних метрах.

 

Коли в день D+1 відбувається алокація і Оператор ГТС отримує інформацію щодо фактичного обсягу в енергетичних одиницях, то в Інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється перерахунок алокації в кубічних метрах.

 

В кінці місяця за результатами алокації Оператор ГТС України і суміжний оператор ГТС підписують протоколи прийому/передачі як в енергетичних одиницях, так і в кубічних метрах.

 

Тобто головні одиниці виміру – енергетичні, і алокація дорівнює підтвердженій номінації в енергетичних одиницях.

 

Увага! Замовник послуг транспортування відповідає за якість газу на міждержавних точках з’єднання.

 

При проведенні алокації – підтверджений обсяг дорівнює розподіленому обсягу та в енергетичних одиницях залишається незмінним відповідно до підписаних угод про взаємодію між операторами суміжних систем, а обсяг в кубічних метрах перераховується із застосуванням фактичного вищого значення теплоти згоряння.

 

Місячний протокол алокації на міждержавних точках з’єднання складається на основні добових алокацій.

 

За статистичними даними, різниця між прогнозним коефіцієнтом GCV і алокацією зазвичай відрізняється лише в третьому-четвертому знаку після коми – тобто в тисячних і десятитисячних розрядах числа після коми (00,0000). Таким чином похибка складає не більше 0,5%.

 

Різниця між виміряними обсягами і підтвердженими номінаціями на точках міждержавних з’єднань відноситься на оперативно-балансові рахунки** між суміжними операторами.

 

По точці міждержавного з’єднання «Германовичі» (Польща) –  в кінці кожного місяця проводиться зведення оперативно-балансового рахунку «до нуля» шляхом пропорційного віднесення на замовника послуг відповідно до підтверджених номінацій, які вони подавали у звітному місяці. Так, розбіжність між сумою номінацій на конкретний місяць  та заміряними місячними обсягами буде розподілена пропорційно (на основі обсягів номінацій) між Парами Шиперів та буде відображена у пункті «коригування» акту розподілу із знаком «плюс» або «мінус», в залежності від знаку розбіжності. Корегуванню підлягають всі Пари Шиперів, які були активні в конкретному місяці, незалежно від тривалості їх активності або інших показників.

 

*GCV (Gross Calorific Value) – вища теплота згоряння – кількість теплоти, яку виділяє в результаті повного згоряння в повітрі визначена кількість природного газу. Використовується для вимірювання складу фізико-хімічних параметрів природного газу при температурі 0°С та +20°С. Вимірюється в енергетичних одиницях (кВт/год.)

**Оперативний балансовий рахунок (ОБР) – документ, у якому оператори газотранспортних систем України та сусідньої країни та/або оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища зазначають обсяги балансування природного газу за звітний період по кожному пункту приймання-передачі газу.