Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Диспетчинг: транспорт газу

ОГОЛОШЕННЯ

До відома замовників послуг транспортування!

 30.07.2018

 

Інформуємо вас, що 28.07.2018р. НКРЕКП було прийнято рішення про те, що положення Кодексу ГТС в редакції Постанови НКРЕКП №1437 від 27.12.2017р. «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років» (в частині визначення фінансового забезпечення, подання номінацій/реномінацій, проведення алокацій, визначення небалансів, визначення плати за нейтральність) набирають чинності з 01.10.2018р.

 

 23.07.2018 

 

Форми направлені на погодження НКРЕКП (23.07.2018) :

Форма "Інформації про попередні та остаточні прогнози відборів/споживання ..."

Форма "Інформації про фактичний місячний відборів/споживання ..."

 

 

 

Повідомлення про реєстрацію на інформаційній платформі

 

 

 

Повідомлення про порядок електронної взаємодії та документообігу 

Інформуємо про те, що 10.07.2018  за підсумками первинної реєстрації, що здійснено на підставі підтверджених номінацій/реномінацій на липень 2018, через інформаційну платформу (на базі КАСК (SAP ERP) та веб-сайту Товариства) за допомогою електронної пошти iplatforma@utg.ua буде надіслано:

  • замовникам послуг транспортування  - Реєстри їх споживачів (починаючи з газового місяця, в якому буде запроваджено добове балансування;

  • операторам газорозподільних систем – наявну попередню інформацію про споживачів у їх зонах ліцензійної діяльності, які не увійшли до Реєстру жодного постачальника.

Детальніше:

http://utg.ua/utg/customers/dispetching-gas-transmission/povdomlennya-pro-poryadok-elektronno-vzamod-ta-dokumentoobgu.html

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ

Питання щодо електронної взаємодії та документообігу просимо надсилати на електронну пошту: 

iplatforma-sap@utg.ua

Для отримання консультації служби підтримки з технічних питань просимо звертатися за телефоном: 

044 461 20 78.

Години роботи: з понеділка по п’ятницю (за винятком святкових та неробочих днів) з 8:30 по 16:30.

 

 

НОМІНАЦІЇ:

До уваги замовників послуг транспортування!

Відповідно гл. 4 розділу ХІ КОДЕКСУ ГТС затвердженого НКРЕКП від 30.09.2015 №2493 (далі – Кодекс ГТС)   номінації/реномінації  надані Замовниками послуг транспортування повинні співпадати з відповідними номінаціями та реномінаціями, що були подані оператору суміжної газотранспортної системи .

Перевірка відповідності номінацій та реномінацій проводиться АТ «Укртрансгаз» у відповідності гл. 4 розділу ХІ КОДЕКСУ ГТС.

Просимо звернути увагу на необхідність виконання вимог Кодексу ГТС при поданні номінацій на поточний та  наступні періоди.

 

Форми подачі Номінації  (оновлено 16.05.2018) 

Форма перевірки номінаці/реномінацій на точках виходу до ГРМ

Форма перевірки номінаці/реномінацій для точок входу від суміжних газовидобувних підприємств та точок входу з ГРМ

 

Шаблон супроводжувального листа до форми номінації 

Лист на зменшення місячної номінації в точках виходу.  (оновлено 12.05.2016) 

Акт приймання-передачі газу у віртуальній точці, в якій відбувається передача природного газу

Пояснення, щодо оформлення актів прийому-передачі у віртуальної точки входу, в якій відбувається передача природного газу замовнику послуг транспортування.

Зверніть увагу! Акти прийому-передачі природного газу повинні бути оформлені останнім днем місяця транспортування! 

 

Перелік кодів відхилення номінації та їх значень З питань подання номінацій звертатись:

КОДИ ПРИЧИНИ 
01 невиконання умов договору транспортування, передбаченого Кодексом
01/1 невиконання регламенту подання номінації (в тому числі місячної) чи реномінації, передбаченого Кодексом  (в тому числі п.17 глава 1, розділ XI)
02 перевищення потужності
03 відсутність необхідного рівня фінансового забезпечення, визначеного згідно з положеннями глави 2 розділу VIII цього Кодексу
04 невиконання вимог чинного законодавства, щодо наявності страхового запасу природного газу
05 оголошення оператором ГТС, оператором LNG, оператором газорозподільної системи, оператором газосховищ, суміжним газовидобувним підприємством або прямим споживачем в точках входу або виходу про обмеження,  аварії або надзвичайні ситуації, що робить неможливим надання послуг транспортування за наданою ЗПТ номінацією
06 відсутність технічної можливості виконувати номінацію, у тому числі по окремому контрагенту (споживачу) ЗПТ, зокрема за даними операторів суміжних систем, суміжного газовидобувного підприємства чи суб'єктів ринку природного газу, об'єкти яких підключені до ГТС
07 порушення пунктів 5 та 6 глави 1 розділу XI (Подача природного газу в газотранспортну систему від (через) суміжних газовидобувних підприємств забезпечується за умови подання номінації/ місячної номінації/ реномінації на віртуальну точку входу від суміжного газовидобувного підприємства. На віртуальній точці входу від суміжного газовидобувного підприємства номінацію/ місячну номінацію/ реномінацію має право подати лише замовник послуг транспортування, що є газовидобувним підприємством, на обсяги природного газу власного видобутку, що будуть подані через суміжне газовидобувне підприємтво.  Подача природного газу газовидобувними підприємствами через підключення до газорозподільної системи забезпечується за умови подання номінації/місячної номінації/реномінації на віртуальну точку входу з газорозподільної системи. На віртуальній точці входу з газорозподільної системи номінацію/місячну номінацію/реномінацію має право подати лише ЗПТ, що є газовидобувним підпиємством,на обсяги природного газу власного видобутку, що будуть подані через місце підключення до газорозподільної системи. При цьому, якщо до/через газовидобувне підприємство, що безпосередньо підключене до газорозподільної системи, підключені інші газовидобувні підпиємства, газовидобувне підприємство що безпосередньо підключене до газорозподільної системи, одночасно з наданням оператору ГТС номінації/місячної номінації/реномінації подає до оператора газорозподільної системи інформацію (за формою цього оператора) про планові обсяги подачі природного газу цими газовидобувними підприємствами через віртуальну точку входу з газорозподільної системи для перевірки та погодження ним загального обсягу газу, що планується подати через зазначену  точку входу з газорозподільної системи відповідно до поданих номінацій.
08 порушення пункту 2  глави 3 розділу XI (змінам не підлягають обсяги, які будуть протранспортовані на підставі підтвердженої місячної номінації до початку зміни обсягів транспортування, визначених реномінацією) 
09 невиконання вимог чинного законодавства, щодо переміщення природного газу через митний кордон України трубопровідним транспортом відповідно до обраного митного режиму
10 накладання в установленому законодавством порядку арешту на обсяги, визначені в місячній номінації/ реномінації
11 одночасного подання по одному споживачу на один і той самий розрахунковий період номінації/реномінації декількома ЗПТ(постачальниками), у тому числі з урахуванням ситуації, передбаченої пунком.1 глави 8 рохділу XI. У даному випадку оператор ГТС відхиляє номінацію/реномінацію виключно на обсяг такого споживача, про що інформує ЗПТ. ЗПТ, який отримав інформацію від оператора ГТС про не погодження частина номінації/реномінації, має право надати оновлену номінацію/ реномінацію в тій частині, яка не погоджена, в порядку, визначеному Кодексом.   
12 якщо за результатом перевірки оператором ГТС, оператором газорозподільної системи, оператором LNG, оператором газосховищ, суміжним газовидобувним підприємством або прямим споживачем подана номінація/ місячна номінація/реномінація не буде підтверджена лише в певній частині(через аварійну чи надзвичайну ситуацію, відсутність технічної можливості виконати номінацію тощо), номінація/місячна номінація/реномінація погоджується оператором газотранспортної системи в тій частині, яка не заперечується, з інфомуванням ЗПТ про причини відхилення певної частини номінації/ місячної номінації/реномінації. При цьому, якщо номінація/місячна номінація/реномінація була погоджена оператором ГТС не в повному обсязі по точці виходу, оператором ГТС погоджує такому ЗПТ номінацію/місячну номінацію/реномінацію по точці входу, про що одночасно повідомляє ЗПТ. ЗПТ, який отримав інформацію від оператора ГТС про не погодження первної частини номінації /місячної номінації/реномінаці, має право надати оновлену номінацію/ місячну номінацію/реномінацію в тій частині, яка не погоджена, у порядку, визначеному цим Кодексом.        
13 відсутність, зупинення дії чи анулювання ліцензії на постачання природного газу для замовників транспортних послуг, які подали номінації на точку виходу до прямого споживача та/або точки виходу до газорозподільної системи

тел.  461-21-50, 461-21-14, 461-21-19

e-mail: u-nomination@utg.ua

 


 

ФАКТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІСЯЦЬ: 

_____________________________

 

1) Форма звіту про видобуток та транспортування газовидобувного підприємства (cтаном на 04.03.2016 р.)

Пояснення щодо заповнення звіту про видобуток та транспортування газовидобувного підприємства 

Оригінали зазначеної інформації необхідно надавати в паперовому вигляді до 8-го числа місяця наступного за звітним. Для оперативної обробки зазначену інформацію надсилати в електронному вигляді на адресу kudinova-op@utg.ua або zyabchenko-an@utg.ua

 Контакти: тел. 461-23-97, 461-21-12

_____________________________

2) Форма реєстр обсягів природного газу власного видобутку, які були передані замовникам послуг транспортування для подачі в точки входу до мереж Оператора ГТС  (надавалася до 31.05.2017, з  01.06. 2017 форму скасовано)

3) Форма звіту суміжного газовидобувного підприємства 

4) Форма комерційного звіту газовидобувного підприємства та додаток до звіту 

5) Форма звіту замовника послуг транспортування

 

Оригінали зазначеної інформації необхідно надавати в паперовому вигляді до 8-го числа місяця наступного за звітним. Для оперативної обробки зазначену інформацію надсилати в електронному вигляді на адресу fact@utg.ua 

Контакти: тел.461-21-55

_____________________________

 

6) Форми подання звіту про фактичні обсяги та про поділ фактичного об'єму (опубліковано 05.04.2017)

Оригінали зазначених звітів необхідно надавати в паперовому вигляді (з підписом та печаткою) на адресу АТ «Укртрансгаз» та в електронному вигляді (в форматі Мicrosoft Еxcel) на адресу grm-fact@utg.ua до 8-го числа місяця, наступного за звітним.

УВАГА! Просимо звернути увагу, що «Звіт про поділ фактичного обсягу (об’єму) природного газу, відібраного з точки виходу, між замовниками послуги транспортування (постачальниками) в розрізі їх контрагентів (споживачів)» потрібно надавати також в паперовому вигляді.

Контакти: тел. 461-21-16, 461-21-88

 

7) Форма Реєстру місячних обсягів газу, що відібрані з точку виходу до газорозподільної системи (станом на 01.11.2016 р.).

Оригінали зазначеного реєстру необхідно надавати в паперовому вигляді (з підписом та печаткою) та в електронному вигляді (в форматі Мicrosoft Еxcel) на адресу відповідного УМГ АТ«Укртрансгаз» до 8-го числа місяця, наступного за звітним.

 


 

ІНШІ:

Форма заявки на розподіл потужності (Додаток 1 до договору транспортування газу (річна потужність з 01.10.2016 по 30.09.2017) )

 


 

НОМІНАЦІЇ ДЛЯ МІЖДЕРЖАВНИХ ТОЧОК ЗЄДНАННЯ

 

Регламент взаємодії між  АТ «Укртрансгаз» та замовником послуг на транспортування на міждержавних точках з’єднання з ГТС сусідніх країн 

Заявка на призначення шипер коду 

Зразок заяви на реєстрацію шипер пари

Номінації за відповідними формами необхідно надавати щодня до 15-00 години на електронну почту ЦДД УТГ: o-dispodu@utg.ua

Електронний файл надсилається з наступним іменем: Nomination ШИПЕР КОД_UTG_ DDMMYYYY.xls

 

Форма подачі номінацій в т. Будінце

Форма подачі номінацій в т. Берегдароц

Форма подачі номінацій в т. Германовичи

Заповнювати тільки ті значення,які виділені червоним кольором!

 

Контакти: 461-21-26