live

Замовлення потужностей

  • Замовлення послуги на місячній основі (в 2-х прим.) Dodatok_1.2Annex 1.2_UA-EN.docx
  • Рахунок «Потужність робочий обсяг на місяць» РобОбсяг201UA-EN
  • Рахунок «Потужність закачування на місяць» ЗакМісяць202UA-EN
  • Рахунок «Потужність відбору на місяць» ВбМісяць203UA-EN
  • Рахунок «Потужність закачування на добу наперед» ЗакДоба204UA-EN
  • Рахунок «Потужність відбору на добу наперед» ВбДоба205UA-EN
  • Інструкція по замовленню и оплати потужностей (Instruction).
  • Розрахунок кривих закачування та відбору природного газу до/з ПСГ в онлайн-режимі 
  • Вільні потужності газосховищ