Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Зберігання газу в ПСГ

ОГОЛОШЕННЯ

 04.02.2019

Інформуємо, що набула чинності Постанова Кабінету міністрів від 23 січня 2019 р. № 35 «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2019 рік».

 11.09.2018

Форма Акту про рух природного газу в газосховищах за місяць, що обліковується на рахунку зберігання замовника, складається Управлінням обліку газу та реалізації послуг в ПСГ АТ «Укртрансгаз» (.docx)

25.06.2018

Звертаємо вашу увагу, що з 1 серпня 2018 року набрала чинності Постанова НКРЕКП від 19.06.2018 № 480 Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу АТ «Укртрансгаз».

Після публікації вищезазначеної Постанови для подачі номінації/ реномінації на відбір/ закачування природного газу в/із ПСГ вам необхідно:

1) замовити індивідуальний робочий обсяг на місяць відповідно до додатку 2 до договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу Dodatok_1.2;

2) замовити індивідуальні послуги на відбір/ закачування .

Примітка: Для індивідуальних послуг на добу наперед оплата в розмірі вартості замовлених індивідуальних послуг на добу наперед має бути зарахована на рахунок Оператора не пізніше закінчення банківського дня, що передує дню подання номінації/ реномінації, відповідно до розділу IX Кодексу.

Для проведення оплати можна скористатися наступними шаблонами рахунків (калькулятор):

 • індивідуальний робочий обсяг на місяць RAHUNOK_ROBOBSYAG;
 • індивідуальна потужність закачування на добу наперед RAHUNOK_ZAKDOBA;
 • індивідуальна потужність відбору на добу наперед RAHUNOK_VIDBIRDOBA.

3) направити заявку на відбір/ закачування на електронну скриньку mailto:u-utg-sso@utg.ua в електронному вигляді в форматі *.xlsx/*.xls відповідно до форми Nom-renom-misyac.

Інструкція щодо заповнення Instruction.

24.05.2018 

Просимо звернути увагу при укладанні договорів та оформленні первинних документів на зміну назви Товариства! Про зміну найменування та затвердження нової редакції Статуту

02.05.2018

Звертаємо увагу на те, що змінено інформацію щодо укладання договорів на зберігання. Договори на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу у поточному сезоні зберігання (період з 16 квітня 2018 року - до дати, яка настане раніше, а саме: 15  квітня 2019 року або дати введення в дію тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом надання доступу до потужності газосховища, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на виконання Закону України «Про ринок природного газу») та договори зберігання (закачування, відбору) природного газу (Права та обов’язки Сторін за Договором настають за умови настання відкладальної обставини (згідно ч. 1 ст. 212 ЦКУ), а саме: введення в дію затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом надання доступу до потужності газосховища) направляються ОКРЕМИМИ супроводжувальними листами!

27.04.2018 

 Інформуємо, що Постанова Кабінету міністрів від 21 березня 2018 р. № 255 "Про затвердження розміру страхового запасу природного газу" набула чинності.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

 • Закон України від 01.10.2015 «Про ринок природного газу»
 • Постанова НКРЕКП №2495 від 30.09.2015 «Кодекс газосховищ»
 • Постанова НКРЕКП №2499 від 30.09.2015 «Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу»
 • Постанова НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 «Кодекс ГТС»
 • Митний Кодекс України
 • Постанова НКРЕКП №480 від 19.06.2018 «Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу АТ «Укртрансгаз» 
 • Постанова КМУ №35 від 23.01.2019 «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2019 рік» 

 

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ

Відповідно до Кодексу газосховищ послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу надаються на підставі договору зберігання.

Відповідно до Кодексу газосховищ договір та додатки укладаються українською мовою. За письмовим зверненням замовника послуг договір може укладатися у двомовній версії (українською та англійською мовами).

Для укладення договору зберігання природного газу замовник надає Оператору:

 1. Заяву на укладення договору:

ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ – Заява на укладання договору зберігання газу УКР (1.1) та у двомовній версії УКР-ENG (1.2)

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ – Заява на укладання договору зберігання газу ENG (1.3)

 

 1. Документи, що підтверджують повноваження осіб представляти, у тому числі вчиняти правочини, замовника. Перелік документів для укладання договорів УКР/ENG(2.1)

РЕЗИДЕНТИ направляють документи в сканованому вигляді на електронну адресу denis-dv@utg.ua 

НЕРЕЗИДЕНТИ направляють документи в сканованому вигляді на електронну адресу shpundra-in@utg.ua.

 

 1.  Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу — Права та обов’язки Сторін за Договором настають за умови настання відкладальної обставини (згідно ч. 1 ст. 212 ЦКУ), а саме: введення в дію затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом надання доступу до потужності газосховища.

ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ – Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу УКР (3.1) або УКР/ENG (3.2)

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ – Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу  УКР/ENG (3.3)

 

Лист - зміна реквізитів в договорі зберігання газу УКР (4.1)

Лист - зміна Уповноважених представників Замовника УКР (4.2)

 

РОЗРАХУНОК КРИВИХ ЗАКАЧУВАННЯ ТА ВІДБОРУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДО/З ПСГ В ОНЛАЙН РЕЖИМІ

 

ВІЛЬНІ ПОТУЖНОСТІ ГАЗОСХОВИЩ

 

ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В ПСГ

 

ПОСЛУГА «МИТНИЙ СКЛАД» 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Вербенко Юлія Владленівна (нач. управління)

тел.: (044)461-23-72, 21-08, e-mail: verbenko-yv@utg.ua

 

Облік газу

 • Стрекаловська Наталія Йосипівна (нач. відділу)

тел.: (044)461-23-90, 21-08, e-mail: strekalovs-ni@utg.ua

 • Афанасьєв Антон Павлович (узгодження обсягів номінацій)

тел.: (044)461-21-08, 23-90 e-mail: afanasyev-ap@utg.ua

 • Левандовська Катерина Миколаївна (узгодження обсягів балансування)

тел.:(044)461-26-52, 21-08 e-mail: levandovskaya-en@utg.ua

 • Малицький Роман Євгенович (документальне оформлення)

тел.: (044)461-26-48, 21-08 e-mail: malitckiy-re@utg.ua

 

Реалізація послуг

 • Афанасьєва Ірина Григорівна (нач. відділу)

тел.: (044)461-28-48, e-mail: afanasyeva-ig@utg.ua

 • Шпундра Ірина Миколаївна (розрахунки)

тел.: (044)461-23-96, e-mail: shpundra-in@utg.ua

 • Деніс Дмитро Володимирович (укладання договорів)

   тел.: (044)299-73-20, e-mail: denis-dv@utg.ua 

 • Мартинюк Наталія Михайлівна (акти наданих послуг)

     тел.: (044)461-23-62, e-mail: martynyuk-nm@utg.ua 

 

Розрахунок кривих закачування та відбору природного газу до/з ПСГ

 • Дякончук Сергій Анатоліїйович

тел.:(044)461-23-14, e-mail: dyakonchuk-sa@utg.ua

 

Адреса для листування: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/1