Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Зберігання газу в ПСГ

Як стати клієнтом?

Покрокова інструкція для потенційного замовника послуг транспортування та зберігання природного газу щодо роботи з "Оператором ГТС України" та "Оператором ПСГ України".

 

Як стати користувачем Інформаційної платформи Оператора газосховищ України?

Інструкція

 

ОГОЛОШЕННЯ

25.06.2019

Звертаємо вашу увагу, що оновлено форму торгових сповіщень, на підставі яких відбувається передача природного газу в газосховищах

17.05.2019

Для користування послугами закачування, зберігання, відбору газу до/ з газосховищ необхідно:

1)     укласти договір зберігання (закачування, відбору) природного газу (дивись УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ)

2)    замовити індивідуальний робочий обсяг на місяць відповідно до додатку 2 до договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу Dodatok_1.2;

3)    замовити індивідуальні послуги на відбір/ закачування

Примітка: Для індивідуальних послуг на добу наперед оплата в розмірі вартості замовлених індивідуальних послуг на добу наперед має бути зарахована на рахунок Оператора не пізніше закінчення банківського дня, що передує дню подання номінації/ реномінації, відповідно до розділу IX Кодексу.

Калькулятори рахунків:

·         індивідуальний робочий обсяг на місяць RAHUNOK_ROBOBSYAG;

·         індивідуальна потужність закачування на добу наперед RAHUNOK_ZAKDOBA;

індивідуальна потужність відбору на добу наперед RAHUNOK_VIDBIRDOBA

4)    подати номінацію/ реномінацію на відбір/ закачування в
І-платформі АТ «Укртрансгаз»

http://utg.ua/utg/customers/iplatforma.html

 04.02.2019

Інформуємо, що набула чинності Постанова Кабінету міністрів від 23 січня 2019 р. № 35 «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2019 рік».

 11.09.2018

Форма Акту про рух природного газу в газосховищах за місяць, що обліковується на рахунку зберігання замовника, складається Управлінням обліку газу та реалізації послуг в ПСГ АТ «Укртрансгаз» (*.docx) – для ознайомлення.

  

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

 • Закон України від 01.10.2015 «Про ринок природного газу»
 • Постанова НКРЕКП №2495 від 30.09.2015 «Кодекс газосховищ»
 • Постанова НКРЕКП №2499 від 30.09.2015 «Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу»
 • Постанова НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 «Кодекс ГТС»
 • Митний Кодекс України
 • Постанова НКРЕКП №480 від 19.06.2018 «Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу АТ «Укртрансгаз» 
 • Постанова КМУ №35 від 23.01.2019 «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2019 рік» 

 

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ

Відповідно до Кодексу газосховищ послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу надаються на підставі договору зберігання.

Відповідно до Кодексу газосховищ договір та додатки укладаються українською мовою. За письмовим зверненням замовника послуг договір може укладатися у двомовній версії (українською та англійською мовами).

 

Для укладення договору зберігання природного газу замовник надає Оператору:

1. Заяву на укладення договору:

ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ – Заява на укладання договору зберігання газу УКР (1.1) та у двомовній версії УКР-ENG (1.2)

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ – Заява на укладання договору зберігання газу ENG (1.3)

 

2. Документи, що підтверджують повноваження осіб представляти, у тому числі вчиняти правочини, замовника. Перелік документів для укладання договорів УКР/ENG (2.1)

ДОКУМЕНТИ В СКАНОВАНОМУ ВИГЛЯДІ НАПРАВЛЯЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ – bezpekaogs@utg.ua та denis-dv@utg.ua

 

3. Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу — Права та обов’язки Сторін за Договором настають за умови настання відкладальної обставини (згідно ч. 1 ст. 212 ЦКУ), а саме: введення в дію затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом надання доступу до потужності газосховища.

ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ – Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу УКР (3.1) або УКР/ENG (3.2)

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ – Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу  УКР/ENG (3.3)

Лист - зміна реквізитів в договорі зберігання газу УКР (4.1)

Лист - зміна Уповноважених представників Замовника УКР (4.2)

 

4. Оригінали зазначених у переліку УКР/ENG (2.1) документів або їхні копії, засвідчені підписом уповноваженої особи контрагента, (крім заяви на укладання договору) –  направляються поштою на адресу: 79053, м. Львів, вул. Рубчака, 3. 

Оригінал договору на зберігання (закачування, відбору) природного газу у двох примірниках та заяви на його укладання направляються поштою на адресу: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, – з приміткою «ПСГ – Денісу Д.В.»

 

ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В ПСГ

 • Замовлення потужностей
 • Торгове сповіщення про передачу природного газу (Форма.xlsx/UA-EN)
 • Митний склад 
 • Залишки природного газу в ПСГ 
 • Номінації/реномінації на закачування та/або відбір до/з газосховища (Форма.xlsx

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Вербенко Юлія Владленівна (нач. управління)

тел.: (044)461-23-72, 21-08, e-mail: verbenko-yv@utg.ua

 

Відділ комерційної диспетчеризації

 • Кузенко Володимир Васильович (Заст.нач.відділу)

тел.: (032) 234-93-31 (Пн-Чт – 08:00-17:00; Пт.– 08:00-16:00), e-mail: kuzenko-vv@utg.ua

 • з питань подачі номінацій

тел.: (032) 234-93-31 (цілодобово), e-mail: vkd-sso@utg.ua

 

Облік газу

 • Стрекаловська Наталія Йосипівна (нач. відділу)

тел.: (044)461-23-90, 21-08, e-mail: strekalovs-ni@utg.ua

 • Афанасьєв Антон Павлович (узгодження обсягів номінацій)

тел.: (044)461-21-08, 23-90 e-mail: afanasyev-ap@utg.ua

 • Левандовська Катерина Миколаївна (узгодження обсягів балансування)

тел.:(044)461-26-52, 21-08 e-mail: levandovskaya-en@utg.ua

 • Малицький Роман Євгенович (документальне оформлення)

тел.: (044)461-26-48, 21-08 e-mail: malitckiy-re@utg.ua

 

Реалізація послуг

 • Афанасьєва Ірина Григорівна (нач. відділу)

тел.: (044)461-28-48, e-mail: afanasyeva-ig@utg.ua

 • Шпундра Ірина Миколаївна (розрахунки)

тел.: (044)461-23-96, e-mail: shpundra-in@utg.ua

 • Деніс Дмитро Володимирович (укладання договорів)

   тел.: (044)299-73-20, e-mail: denis-dv@utg.ua 

 • Мартинюк Наталія Михайлівна (акти наданих послуг)

     тел.: (044)461-23-62, e-mail: martynyuk-nm@utg.ua 

 

Розрахунок кривих закачування та відбору природного газу до/з ПСГ

 • Дякончук Сергій Анатоліїйович

тел.:(044)461-23-14, e-mail: dyakonchuk-sa@utg.ua

 

Адреса для листування: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/1