Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

Зберігання газу в ПСГ

ОГОЛОШЕННЯ

24.05.2018 

Просимо звернути увагу при укладанні договорів та оформленні первинних документів на зміну назви Товариства! Про зміну найменування та затвердження нової редакції Статуту

02.05.2018

Звертаємо увагу на те, що змінено інформацію щодо укладання договорів на зберігання. Договори на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу у поточному сезоні зберігання (період з 16 квітня 2018 року - до дати, яка настане раніше, а саме: 15  квітня 2019 року або дати введення в дію тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом надання доступу до потужності газосховища, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на виконання Закону України «Про ринок природного газу») та договори зберігання (закачування, відбору) природного газу (Права та обов’язки Сторін за Договором настають за умови настання відкладальної обставини (згідно ч. 1 ст. 212 ЦКУ), а саме: введення в дію затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом надання доступу до потужності газосховища) направляються ОКРЕМИМИ супроводжувальними листами!

27.04.2018 

 Інформуємо, що Постанова Кабінету міністрів від 21 березня 2018 р. № 255 "Про затвердження розміру страхового запасу природного газу" набула чинності.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

 • Закон України від 01.10.2015 «Про ринок природного газу»
 • Постанова НКРЕКП №2495 від 30.09.2015 «Кодекс газосховищ»
 • Постанова КМУ №255 від 21.03.2018 р. «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу»
 • Постанова НКРЕКП №2499 від 30.09.2015 «Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу»
 • Постанова НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 «Кодекс ГТС»
 • Митний Кодекс України
 • Постанова НКРЕКП №741 від 26.06.2013 «Про встановлення тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу для ПАТ «Укртрансгаз»»

 

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ

Відповідно до Кодексу газосховищ послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу надаються на підставі договору зберігання.

Відповідно до Кодексу газосховищ договір та додатки укладаються українською мовою. За письмовим зверненням замовника послуг договір може укладатися у двомовній версії (українською та англійською мовами).

Для укладення договору зберігання природного газу замовник надає Оператору:

 1. Заяву на укладення договору:

 

 • ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ – Заява на укладання договору зберігання газу УКР (1.1) та у двомовній версії УКР-ENG (1.2)
 • ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ – Заява на укладання договору зберігання газу ENG (1.3)

 

 1. Документи, що підтверджують повноваження осіб представляти, у тому числі вчиняти правочини, замовника. Перелік документів для укладання договорів УКР/ENG(2.1)

 

РЕЗИДЕНТИ направляють документи в сканованому вигляді на електронну адресу kherenkova-aa@utg.ua.

НЕРЕЗИДЕНТИ направляють документи в сканованому вигляді на електронну адресу shpundra-in@utg.ua.

 

 1. Оригінали договору у двох примірниках, заповнені, підписані замовником та скріплені його печаткою.

3.1. Договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу — у поточному сезоні зберігання (період з 16 квітня 2018 року - до дати, яка настане раніше, а саме: 15 квітня 2019 року або дати введення в дію тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом надання доступу до потужності газосховища, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на виконання Закону України «Про ринок природного газу»)

 

 • ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ – Договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу УКР (3.1) або УКР/ENG (3.2)
 • ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ – Договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу (для нерезидентів) УКР/ENG (3.3)

 

3.2. Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу — Права та обов’язки Сторін за Договором настають за умови настання відкладальної обставини (згідно ч. 1 ст. 212 ЦКУ), а саме: введення в дію затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом надання доступу до потужності газосховища.

 

 • ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ – Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу УКР (3.4) або УКР/ENG (3.5)
 • ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ – Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу  УКР/ENG (3.6)

 

Лист - зміна реквізитів в договорі зберігання газу УКР (4.1)

Лист - зміна Уповноважених представників Замовника УКР (4.2)

 

РОЗРАХУНОК КРИВИХ ЗАКАЧУВАННЯ ТА ВІДБОРУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДО/З ПСГ В ОНЛАЙН РЕЖИМІ

 

ВІЛЬНІ ПОТУЖНОСТІ ГАЗОСХОВИЩ

 

ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В ПСГ

 

ПОСЛУГА «МИТНИЙ СКЛАД» 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Вербенко Юлія Владленівна (нач. управління)

тел.: (044)461-23-72, 21-08, e-mail: verbenko-yv@utg.ua

 

Облік газу

 • Стрекаловська Наталія Йосипівна (нач. відділу)

тел.: (044)461-23-90, 21-08, e-mail: strekalovs-ni@utg.ua

 • Афанасьєв Антон Павлович (узгодження обсягів номінацій)

тел.: (044)461-21-08, 23-90 e-mail: afanasyev-ap@utg.ua

 • Левандовська Катерина Миколаївна (узгодження обсягів балансування)

тел.:(044)461-26-52, 21-08 e-mail: levandovskaya-en@utg.ua

 • Малицький Роман Євгенович (документальне оформлення)

тел.: (044)461-26-48, 21-08 e-mail: malitckiy-re@utg.ua

 

Реалізація послуг

 • Афанасьєва Ірина Григорівна (нач. відділу)

тел.: (044)461-28-48, e-mail: afanasyeva-ig@utg.ua

 • Шпундра Ірина Миколаївна (розрахунки)

тел.:(044)461-23-96, e-mail: shpundra-in@utg.ua

 • Херенкова Аксана Анатолієвна (укладання договорів)

тел.:(044)461-21-15, e-mail: kherenkova-aa@utg.ua

 

Розрахунок кривих закачування та відбору природного газу до/з ПСГ

 • Дякончук Сергій Анатоліїйович

тел.:(044)461-23-14, e-mail: dyakonchuk-sa@utg.ua