live

Послуга "Митний склад"

На базі 10 газосховищ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (Червонопартизанське, Солохівське, Богородчанське, Більче-Волицьке-Угерське, Угерське, Дашавське, Опарське, Кегичівське, Пролетарське, Краснопопівське) створені організаційно-правові можливості для функціонування митного режиму митний склад.

 

Зазначений митний режим надає можливість замовникам послуг зберігати природний газ в підземних газосховищах України в митному режимі «митний склад» протягом 1095 днів без сплати податків та митних зборів.

 

Для отримання послуг зберігання природного газу в митному режимі «митний склад» необхідно мати укладені з ПАТ"УКРТРАНСГАЗ":

  • договір зберігання природного газу;
  • договір про надання послуг з декларування природного газу, що переміщується через митний кордон України.

 

Для укладення договору про надання послуг з декларування замовник послуг надає Оператору:

  1. Заяву на укладення договору;
  2. Оригінали договору у двох примірниках, заповнені, підписані замовником та скріплені його печаткою.

Файл електронної версії договору, заповненої зі сторони замовника, слід надсилати на вказані нижче електронні адреси.

 

Заява на укладання договорів

Заява на укладання договору про надання послуг з декларування УКР або ENG

 

Проекти договорів

Договір про надання послуг з декларування природного газу (для резидентів) УКР 

Договір про надання послуг з декларування природного газу (для нерезидентів) УКР/ENG

 

Закачування/відбору в ПСГ

 

 

Оголошення

19.02.2020

Інформуємо, що у зв’язку з внесенням Постановою Кабінету міністрів України № 979 від 27.11.2019 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2019-%D0%BF) газу природного (код УКТЗЕД 2711 21 00 00***) до переліку товарів для яких є обов'язковим надання митним органам забезпечення сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України Замовники (резиденти та нерезиденти) послуг з декларування природного газу, що переміщується через митний кордон України самостійно здійснюють таке забезпечення, при умові:

  • коли заявлена у періодичній митній декларації кількість товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом за цією декларацією, перевищує сумарну кількість таких товарів того ж декларанта, які оформлювалися у митному режимі митного складу протягом попередніх 365 днів за митними деклараціями, заповненими у звичайному порядку, чи за додатковими деклараціями до періодичних митних декларацій;
  • наявності у декларанта на день подання періодичної митної декларації несплачених митних платежів, що справляються у зв'язку з ввезенням таких товарів на митну територію України трубопровідним транспортом, випущених митним органом після оформлення періодичної митної декларації у митний режим, який передбачає сплату митних платежів.

Спосіб забезпечення сплати митних платежів обирається власником товарів чи уповноваженою ним особою (ст. 305 Митного кодексу України, МКУ).

Забезпечення сплати митних платежів здійснюється у таких формах (ст. 309 МКУ):

  • надання фінансової гарантії, виданої гарантом (гарантія, що надається у вигляді документа);
  • внесення коштів на рахунок митного органу (грошова застава).

Послуги декларування будуть надаватися за умови дотримання Замовниками зазначених умов.

20.12.2019

Звертаємо Вашу увагу, що у розділі Проекти договорів опубліковані стандартні форми договорів про надання послуг АТ «Укртрансгаз» з декларування природного газу, що переміщується через митний кордон України з резидентами України та нерезидентами України на 2020 рік.

Зазначимо, що вказані договори оформлятимуться з початку 2020 року за спрощеним порядком.

  

 

Контакти

З питань укладення та супроводження договору про надання послуг з декларування природного газу звертатись:

Дмитрієв Сергій Анатолійович

тел. +38044 461 28 66

e-mail: dmytriiev-sa@utg.ua

 

Ксендзюк Микола Миколайович (керуючий митного складу)

тел. +38044 461 20 38

e-mail: ksendzyuk-nn@utg.ua

 

Сидорчук Олександр Васильович

тел. +38044 298 81 31

e-mail: sidorchuk-av@utg.ua