Оголошення проведення відкритого обговорення проекту тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу для ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення відкритого обговорення проекту тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу для ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

 

На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), затвердженого постановою від 30.06.2017 №866, публікуємо проект тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу для ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”:

 

Тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу для ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Діючі тарифи
(Постанова НКРЕ від 26.06.13 №741)

Проект тарифів (на добу)

Тариф на зберігання природного газу, грн за 1000 куб. м  (без ПДВ)

46,20

0,19

Тариф на закачування природного газу, грн за 1000 куб. м  (без ПДВ)

32,90

150,84

Тариф на відбір природного газу, грн за 1000 куб. м  (без ПДВ)

32,90

157,12

 

 

Обґрунтування до зміни тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу для ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

 

Послуги зі зберігання природного газу ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” здійснює на підставі ліцензії від 11.03.13 АB №194512 на право провадження господарської діяльності зі зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, що видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики (постанова від 28.02.13 №212).

 

Тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу для споживачів України регулюється НКРЕКП.

 

Постановою НКРЕ від 26.06.13 №741 «Про встановлення тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу для ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” було установлено для ПАТ “УКТРАНСГАЗ” тарифи, а саме:

  • на закачування природного газу – в розмірі 32,90 грн за 1000 м3 (без урахування ПДВ);
  • на зберігання природного газу – в розмірі 46,20 грн за 1000 м3 (без урахування ПДВ);
  • на відбір природного газу – в розмірі 32,90 грн за 1000 м3 (без урахування ПДВ).

 

Ці тарифи діють до сьогодні незважаючи на зміну основних макроекономічних показників, офіційного курсу гривні, мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії  та чинного законодавства, а саме: набуттям чинності Закону України від 09.04.15 №329-VIII “Про ринок природного газу” (далі – Закон) та ряду підзаконних актів до нього, постанови НКРЕКП від 30.09.15 №2495 “Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими  до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу” із змінами і доповненням (далі – Кодекс), постанови НКРЕКП від 13.06.16 №1131 “Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу” із змінами і доповненням (далі – Методика) тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу встановлюються щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу.

 

Як наслідок, за останні 3 роки, за результатами фінансово-господарської діяльності зі зберігання природного газу в підземних сховищах природного газу ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” отримує збиток.

 

В зв’язку з цим, ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” підготовлено розрахунок тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу для ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”.  Розрахунок складено відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу (затверджено постановою НКРЕ від 03.04.13 №369, Кодексу, Методики та Облікової політики ПАТ  “УКРТРАНСГАЗ”.

 

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються до 09:00 17 жовтня 2017 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:        

ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” Кловський узвіз, 9/1, 01021, м. Київ, тел. (044) 461-20-95, e-mail: forletter@utg.ua   

 

Відкрите обговорення проекту тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу для ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” відбудеться 17 жовтня 2017 року о 13:00 в приміщенні ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”  за адресою: Кловський узвіз, 9/1, м. Київ.

 

Заявки для участі у відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП приймаються до 09:00 17 жовтня 2017 року в письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” Кловський узвіз, 9/1, 01021, м. Київ, тел. (044) 461-20-95, e-mail: forletter@utg.ua

.