Ми транспортуємо і зберігаємо енергію незалежності
live

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ГАЗУ ПАТ«УКРТРАНСГАЗ»

(Інститут транспорту газу)

 

Керівництво

Директор

Єрошин Вячеслав Анатолійович

Заступник директора

Герасимов Олексій Володимирович

Заступник директора з наукової роботи Пономарьов Юрій Володимирович

 

Контактна інформація

Адреса: вул. Конєва, 16, м. Харків, 61004

Телефон: (057) 733-31-85

Факс: (057) 733-32-50, (68) 96-13

Ел.пошта: i-office@utg.ua

 

Положення:

Положення філії Науково-дослідного інституту транспорту газу 

Зміни до положення філії Науково-дослідного інституту транспорту газу від 26.10.2016  - ДАТА РОЗМІЩЕННЯ 26.10.2016

Зміни та доповнення до положення філії «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ГАЗУ від 19.06.2017 - ДАТА РОЗМІЩЕННЯ 19.06.2017

 

Науково-виробнича  діяльність

До основних напрямків робіт відносяться:

  • розроблення системи для стратегічного визначення оптимальних коридорів транспортування газу з метою ефективного завантаження технологічних об’єктів ГТС ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" на території України та економії енергетичних ресурсів;
  • розроблення та супроводження систем підтримки прийняття рішень щодо керування режимами транспортування і зберігання природного газу ГТС ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", інформаційних систем для виробничої діяльності структурних підрозділів ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";
  • метрологічне забезпечення й супроводження систем обліку газу та газовимірювань;
  • розроблення та супроводження автоматизованих і автоматичних систем керування технологічними об'єктами ГТС;
  • аналізування стану технологічних об'єктів ГТС та ефективності їх експлуатації, надання відповідних пропозицій та рекомендацій;
  • підвищення кваліфікації фахівців ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";
  • нормативне забезпечення роботи газотранспортної системи;
  • виконання робіт з охорони об’єктів права інтелектуальної власності ПАТ "УКРТРАНСГАЗ".

 

Науково-виробничі підрозділи Інституту транспорту газу та їх функціональне навантаження

Назва структурного підрозділу

Функції

Відділ розробки нормативно-методичної документації

-          актуалізація та забезпечення функціонування електронного фонду нормативних документів ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (система Hammer);

-          актуалізація нормативної бази ГТС (приведення її у відповідність до вимог новітніх НПА та НД вищого рівня шляхом перевірення чинних НД ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та розроблення змін до них);

-          моніторинг НПА України щодо визначення нових НПА, що стосуються сфери діяльності ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", виявлення скасованих та змін до чинних НПА;

-          розроблення довідкових перекладів українською мовою європейських та міжнародних стандартів за напрямками діяльності ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

-     розроблення нормативних документів за напрямками діяльності ПАТ "УКРТРАНСГАЗ".

Відділ науково-технічної підтримки експлуатації підземних сховищ газу

-          аналізування ефективності експлуатації ПСГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

-          авторський нагляд за процесом експлуатації ПСГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

-          технологічне проектування (розроблення технологічних схем, виконання коректив та доповнень до технологічних проектів, уточнення проектних технологічних показників та режимів експлуатації пластових систем тощо);

-          розроблення регламентів з контролю за експлуатацією ПСГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

-          аналіз та визначення оптимальних норм витрат газу на виробничо-технологічні потреби ПСГ;

-          розроблення системи прогнозування технологічних режимів та показників підземних сховищ газу;

—   розвиток та оптимізація інформаційно-керівних систем з експлуатації ПСГ та електронних баз геолого-промислових даних.

Відділ метрологічного та програмно-технічного забезпечення експлуатації газовимірювальних систем

-          розроблення, впровадження, розвиток та адаптація програмних засобів автоматичного збору фізико-хімічних параметрів газу від потокових хроматографів і регламентної передачі до програмно-технічних засобів оброблення газовимірювальної інформації;

-          інформаційно-технічне та метрологічне супроводження експлуатації програмно-технічних засобів газовимірювань на об'єктах газотранспортної системи;

-          розроблення та впровадження програмного комплексу AlaDis оперативного виявлення наявності нештатних ситуацій на пунктах вимірювання витрати газу;

-          проведення стендових та експлуатаційних випробувань засобів вимірювальної техніки на стенді інституту;

-          підвищення кваліфікації фахівців ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" у сфері газовимірювань та метрології;

-          розроблення та актуалізація нормативних документів ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"  з питань газовимірювань та метрології

Науково-технічний відділ

-          роботи, пов’язані з отриманням та підтриманням чинності охоронних та реєстраційних документів на розробки ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" як об'єкти права інтелектуальної власності, а також з комерціалізацією ОПІВ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" в Україні й за кордоном;

-          інформаційне, нормативно-правове та методичне забезпечення діяльності управлінь та філій ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" у сфері інтелектуальної власності;

-          створення та актуалізація Технічного паспорту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

-          актуалізація паперового фонду НД ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", оперативне інформування апарату та філій ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" про зміни в нормативних документах, забезпечення підрозділів паперовими екземплярами НД;

-          розроблення  рекомендацій стосовно адаптації документації інтегрованої системи управління ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" до нової версії ISO 9001:2015

Відділення систем диспетчерського керування, АСК ТП та САК об'єктів ГТС, до якого входять:

 

Відділ підтримки ПТЗ АСК ТП, ДПКС та засобів автоматики і телемеханіки об'єктів ГТС

 

Відділ систем диспетчерського керування

 

Відділ розробки засобів та систем автоматизації

-          розвиток та впровадження комплексу імітаційного моделювання технологічних процесів ГТС (КІМ ТП ГТС);

-          упровадження, супроводження та розвиток Обліково-аналітичної системи газотранспортного підприємства (ОАС ГТП);

-          розроблення, впровадження та супроводження прикладного програмного забезпечення SCADA диспетчеризації для центрального диспетчерського пункту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

-          інтеграція ДПКС об’єктів ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" з ОАС ГТП та КІМ ТП ГТС;

-          розроблення та супроводження автоматизованих і автоматичних систем керування технологічними об'єктами ГТС;

-          розроблення основних технічних та проектних рішень щодо ремонту та заміни засобів автоматики на об'єктах ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

-          консультативна підтримка та підвищення кваліфікації диспетчерів;

-          розвиток та супроводженням експлуатації інформаційних систем: контролю виконання та супроводження проектно-вишукувальних робіт, системи "Екологія",  системи "Темплан", системи "Канцелярія";

-          розроблення та супроводження стратегічних планів розвитку ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та галузі на наступні роки

Відділ розробки систем оптимального планування та прогнозування режимів роботи ГТС (м. Львів)

-          аналізування та моделювання впливу факторів на точність розрахунку балансу газу в системі ГТС ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

-          розроблення та впровадження  моделюючого комплексу для оптимального планування режимів роботи ПСГ, груп технологічно поєднаних ПСГ та їх роботи сумісно з ГТС;

-          розроблення та впровадження  програмного комплексу автоматизації процесів формування ефективних рішень щодо диспетчерського керування газовими потоками для основних магістральних газопроводів ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

 

 

Станом на квітень 2016 року за штатним розписом в інституті значиться 98 співробітників, серед них 3 доктори наук, 8 кандидатів наук, 1 патентний повірений України.

 

Коротка історія

Рік

Статус

1971-1991рр

Харківський філіал СКБ «Газприборавтоматика», Український філіал Всесоюзного науково-дослідного і проектного інституту автоматизованих систем управління газової промисловості – ВНДПІАСУгазпром, Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспортом газу - НДПІАСУтрансгаз  Міністерства газової  промисловості СРСР, Наказ від 18 травня 1971 р. №108-орг

1991-1994рр

НДПІАСУтрансгаз - у підпорядкуванні фонду Державного майна України, Наказ від 6 грудня 1991р. №285

НДПІАСУтрансгаз - у підпорядкуванні Держкомнафтогаз України, Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992р. №701

1994-1998рр

НДПІАСУтрансгаз - дочірня компанія АТ «Укргазпром» - у підпорядкуванні Держкомнафтогазу України, Наказ від 23 червня 1994р. №243

1998-2003рр

НДПІАСУтрансгаз - філіал ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» - у підпорядкуванні ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», наказ від 6 листопада 1998р. №68/234

2003-2007 рр

НДПІАСУтрансгаз - філіал дочірнього підприємства «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» НАК «Нафтогаз України» - у підпорядкуванні ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України», Наказ від 18 грудня 2003р. №560

2007-2013рр

Філію «Науково-дослідний і проектний інститут транспорту газу» (Інститут транспорту газу) Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» було створено з 01.11.2007 за рішенням правління НАК «Нафтогаз України» від 10.10.2007 наказом ДК «Укртрансгаз» від 26.10.2007 № 368

Комплектацію кадрів нового Інституту забезпечено за рахунок працівників ліквідованої філії «Науково-дослідний та проектний інститут автоматизованих систем управління транспортом газу» (НДПІАСУтрансгаз) ДП «Науканафтогаз»

2013 - по т/час

Філію «Науково-дослідний і проектний інститут транспорту газу» перейменовано на філію «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ГАЗУ», Наказ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від 30 жовтня 2013 року №375